Ledere i ring på samling i Rana kommune

Lederutviklingsprogrammet i Rana skal bidra til å utvikle lederne som enkeltindivider og ledergruppen som helhet.

HINN tilbyr et nasjonalt program for lederutvikling i offentlig sektor med planlagt oppstart i februar 2018. Søknadsfrist 1. desember 2017.

Det var i 2012 at HINN startet et samarbeid med konsulentselskapet Lederskap as innenfor lederutvikling for offentlig sektor. Siden den gang har Lederskap as, HINN ved Senter for livslang læring (SELL) og Avdeling for økonomi og organisasjonvitenskap gjennomført en rekke lederprogrammer i norske kommuner.

Utvikler lederskap i offentlige organisasjoner

Studiet Ledelse av prosesser (LAP) er basert på et felles formulert samfunnsoppdrag som skal bidra til utvikling av lederskap i offentlige organisasjoner som kan muliggjøre kvalitative tjenester for befolkningen.

Forrige uke startet 50 ledere i Rana kommune på Ledelse av prosesser og rådmann Robert Pettersen er tydelig på målsetningen på kompetansetiltaket som skal gå over 6 samlinger og avsluttes i desember 2018.

Rådmann Robert Pettersen i Rana kommune

Rådmann Robert Pettersen i Rana kommune

«Lederutviklingsprogrammet har som formål å tydeliggjøre kommunalt lederskap med utgangspunkt i Rana kommunes lederplattform. Lederutviklingen skal støtte opp om strategiske utfordringer og være et virkemiddel for å utvikle kommunen, sikre helhetlig styring og ledelse og styrke den enkeltes utøvelse av lederrollen. Videre skal lederutviklingsprogrammet bidra til å utvikle lederne som enkeltindivider og ledergruppen som helhet. Gjennom prosessen skal det utvikles en felles lederkultur som fremmer god samhandling på tvers av organisasjonen med ledere som har forståelse for egne og andres lederrolle.»

I uke 47 starter også Sel kommune opp tilsvarende lederprogram, og i januar 2018 står Lom kommune for tur.

I tillegg har vi pågående to kull i Molde og et åpent nasjonalt program i Moss, og flere kommuner har meldt sin interesse for studieprogrammet.

Nasjonalt program med oppstart i februar 2018

HINN tilbyr nå et nasjonalt program for lederutvikling i offentlig sektor med planlagt oppstart i februar 2018. Programmet er åpent for enkeltdeltakere fra ulike kommuner eller offentlig organisasjoner.

Søknadsfrist 1. desember 2017.

Se mer informasjon og referanser

Sist endret: .