Utlysing av samarbeidsmidler

HINN lyser ut midler til samarbeidsprosjekter mellom praksisstedene og høgskolen innen helse- og sosialfaglige utdanninger

Høgskolen i Innlandet lyser med dette ut midler til samarbeidsprosjekter mellom praksisstedene og høgskolen for 2018 innenfor områdene sykepleie, barnevern, sosial arbeid og vernepleie. 

Hensikten med utlysingen av slike midler er å fremme samarbeidet mellom høgskolen og praksisstedene, og bidra til å styrke praksisundervisningen. Det forutsettes at både høgskolen og praksisstedet har en rolle i utformingen. 

Det er litt ulike søkeprosesser og kriterier for tildeling ut ifra om samarbeidet gjelder sykepleie med basis i Elverum, eller om det gjelder barnevern, sosialt arbeid og vernepleie med basis i Lillehammer:

Sykepleie

Mer informasjon om ordningen, kriterier for tildeling og søknadsskjema finnes i fila under

Søknad sendes til praksiskoordinator ved HINN- Elverum, Hilde Evensen hilde.evensen@inn.no

Barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

Mer informasjon om ordningen, kriterier for tildeling og søknadsskjema finnes i fila under

Søknad sendes til praksiskoordinator ved HINN- Lillehammer, Åse Mari Fyksen ase.mari.fyksen@inn.no

 

Sist endret: .