Bokcover bok om Ungdoms-OL (foto: Akilles forlag)

Boka "Ungdoms-OL på Lillehammer" er utgitt på Akilles forlag

Professorene Jon Helge Lesjø og Dag Vidar Hanstad har nylig utgitt boka "Ungdoms-OL på Lillehammer. Barneskirenn eller olympisk innovasjon?"

Boka ble lansert under et seminar om Ungdoms-OL på Lillehammer torsdag 9. februar hvor bl.a. idrettspresident Tom Tvedt var tilstede.

Avslutningen på et forskningsprosjekt

Viktige temaer i "Ungdoms-OL på Lillehammer" er organisasjonskultur, frivillighet, innovasjon, sosialt entreprenørskap og ungdommens rolle.

Antologien danner avslutningen på et forskningsprosjekt som startet i 2010. De 15 bidragsyterne i «Ungdoms-OL på Lillehammer» tilhører forskjellige utdanningsinstitusjoner, og har sin faglige bakgrunn i samfunnsfag og idrettsfag. Underveis i prosjektet har de publisert en rekke vitenskapelige artikler og bøker.

Følgende forskere fra Høgskolen i Innlandet har bidratt:

  • Professor Jon Helge Lesjø har skrevet artikkelen «Styrt fra Lausanne? Innflytelsesmønstre i et internasjonalt arrangement»
  • Førsteamanuensis Monica Breiby, amanuensis Hans Holmengen, professor Atle Hauge og professor Roel Puijk har skrevet artikkelen «Innovativ arenaproduksjon»
  • Stipendiat Roald Undlien har skrevet artikkelen «Sosialt entreprenørskap og utradisjonell frivillighet»
  • Stipendiat Svein Erik Nordhagen (sammen med J. Krieger) har skrevet artikkelen «Utøvernes erfaringer fra Ungdoms-OL 2016: Både idrett, kultur og læring?»
  • Stipendiat Erlend Aas Gulbrandsen har skrevet artikkelen «Rosa leker: Bærekraft i Ungdoms-OL»
  • Høgskolelektor Gaute Holthe og professor Eivind Skille har skrevet artikkelen «Organisasjonskultur i Lillehammer2016»

Ønsker å øke kunnskapen om ungdoms-OL

I «Ungdoms-OL på Lillehammer» belyses rollene til IOC, NIF, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, organisasjonskomiteen på Lillehammer, de frivillige og utøverne.

Viktige temaer er organisasjonskultur, frivillighet, innovasjon og sosialt entreprenørskap. Ungdommens rolle og involvering får også en sentral plass.

Målet med utgivelsen er å øke kunnskapen om ungdoms-OL generelt, og arrangementet på Lillehammer i 2016 spesielt.

«Ungdoms-OL på Lillehammer» er relevant for forskere, studenter (særlig innen organisasjon og ledelse, idrettsfag og sport management), arrangører, frivillige og idrettsbyråkrater, men den vil også passe for den interesserte allmennhet.

Sist endret: .