Bokcover "Prosjektveilederen"

Boka er utgitt på Cappelen Damm.

 

Utgivelsen blir markert på biblioteket på HINN i Lillehammer med en samtale mellom forfatteren og Ingjerd Thon Hagaseth.

Tid: Torsdag 21. desember kl. 1130.
Sted: Biblioteket på HINN i Lillehammer

Enkel servering!

Førstelektor Torgeir Skyttermoen har nylig utgitt boka "Prosjektveilederen" sammen med Anne Live Vaagaasar fra BI.

Boka gir deg rådene og verktøyene du trenger for å skape gode prosjektprosesser og lykkes med prosjektene dine.

Skal prosjektet skape den ønskede verdi, må prosjektteamet håndtere usikkerhet gjennom å balansere en målrettet struktur med smidig gjennomføring. God samhandling med oppdragsgiver og nøkkelinteressenter er avgjørende for suksess. Sammen med prosjektteamet ditt må du også dra nytte av læringen og utviklingen som skjer underveis.

Som prosjektleder er det viktig at du er oppmerksom på de menneskelige aspektene ved prosjektarbeidet – du må derfor utøve det som kalles situasjonsbestemt prosjektledelse.

Boken baserer seg på en kombinasjon av god prosjektpraksis og oppdatert forskning.

Gjennom en kortfattet framstilling og en rekke tips, refleksjoner og forslag til framgangsmåter blir boken en konkret veileder til gjennomføringen av ditt prosjekt. Den passer for prosjektledere, eller for dem som ønsker å bli det, innenfor et bredt spekter av sektorer, bransjer og prosjekttyper.

prosjektveilederen.no vil du etter hvert finne eksempler, caser, konkrete framgangsmåter og andre ressurser som kan hjelpe deg til å skape verdi for ditt prosjekt.

Les mer om boka på Cappelen Damm forlag 

Om Torgeir Skyttermoen

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Han underviser innen flere fagområder ved master-, bachelor- og EVU-studier og har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 15 år. Han har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse.

Skyttermoen har vært med å utvikle en rekke studier og studiemiljøet han tilhører fikk i 2012 Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris.

Han er også tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han underviser innen kulturledelse og prosjekt.

Faglige interesseområder foruten prosjektledelse er lederskap, organisering og innovasjon. Skyttermoen benyttes også som kurs- og foredragsholder innen arbeids- og næringsliv.

Sist endret: .