Eirik Grindaker og Gunnar Slettaløkken

Eirik Grindaker og Gunnar Slettaløkken mottok Utdanningskvalitetsprisen 2017 på vegne av Seksjon for idrettsfag. Prisen er på kr 100 000,- som kan brukes til å videreutvikle tiltaket som ligger til grunn for tildelingen av prisen. 

Seksjon for idrettsfag ved Avdeling for samfunnsvitenskap er tildelt Høgskolen i Innlandets prestisjetunge Utdanningskvalitetsprisen 2017. 

Rektoratet er svært opptatt av utdanningskvalitet ved Høgskolen i Innlandet. Når studenter velger vår høgskole, skal de kunne erfare at det ikke bare er høy kvalitet i studietilbudene, men at studentene kan være med å påvirke og utvikle denne kvaliteten. Et ledd i arbeidet med å synliggjøre og utvikle kvaliteten er opprettelsen av utdanningskvalitetsprisen ved høgskolen. Alle tilsatte og studenter ved høgskolen kunne nominere kandidater til prisen, og det kom inn 8 nominasjoner til årets pris. 

Viktig bidrag i folkehelsearbeidet

Seksjon for idrettsfag ble altså kåret som årets verdige vinner av utdanningskvalitetsprisen for prosjektet "Helsefremmende studentpraksis i nærmiljøet". 

Fagmiljøet har jobbet systematisk og målrettet for å få til et godt grunnlag for utdanningskvalitet ved sin bachelorgrad. De har over en lang periode samarbeidet med studenter og eksterne aktører for å bedre folkehelsen i samfunnet. I prosjektet måtte studentene utfordre seg selv i møte med mennesker som har ulike sykdommer. Studentene taklet disse utfordringene på en god måte, og utviklet seg faglig og menneskelig gjennom prosjektet.

Fagmiljøet viser hvordan intensjoner i dette prosjektet kan videreføres, også i andre utdanninger. Prosjektet har vært med på å synliggjøre for eksterne aktører hva slags kompetanse studentene har etter endt utdanning og hvilken betydning den kan ha i folkehelsearbeidet.

Vi gratulerer vinnerne av Utdanningskvalitetsprisen 2017!

 

Sist endret: .