Unikt samarbeid om bruk av kommuneskog

Haakon Akre, K.F. Stor-Elvdal kommuneskoger (til venstre) og Stig Ole Stener, Høgskolen i Innlandet (til høyre) inngår samarbeidsavtalen på Evenstad.

Høgskolen i Innlandets (HINN) avdeling for Anvendt økologi og landbruksfag har inngått en samarbeidsavtale med K.F. Kommuneskogen i Stor-Elvdal om bruk av kommuneskogen til undervisning og forskning.

Stor-Elvdal kommuneskoger har et totalt areal på 200 000 dekar hvorav 80 000 dekar er produktiv skog. I undervisningssammenheng får høgskolen mulighet til å planlegge, gjennomføre og evaluere skogfaglig aktivitet i kommuneskogen i samhandling med kommuneskogens daglige leder.

Dette fører til at undervisningen blir utført i samarbeid med næringen og vil være oppdatert i forhold til dagens situasjon i skogbruket.

Kommuneskogen stiller også sine arealer til disposisjon for forskning innen skog- og utmarksrelaterte tema.

Tidligere har høgskolen inngått en tilsvarende avtale med Opplysningsvesenets fond/Clemens Skog AS på en eiendom i høgskolens nærområde. Denne eiendommen er på 13 000 dekar.

Dette medfører at høgskolen har god tilgang på skogarealer til undervisning og forskning.

Sist endret: .