En gravid dame som holder rundt magen (foto: colourbox.com)

8.februar arrangerer Høgskolen i Innlandet og Sykehus Innlandet, divisjon Psykisk helsevern, en konferanse med fokus på psykisk helse, rus, vold i graviditet og barseltid.

Konferansen finner sted på Terningen Arena, Elverum, fra kl. 9.00 - 15.15, auditorium 1.

Program

09.00 Velkommen

09.10  Barnet i mente. Innlandsmodellen for utsatte gravide, sped- og småbarn

Muligheter og utfordringer i samhandlingsavtaler mellom SI og kommunene

Kerstin Söderström

09.45  Når begynnelsen er god…

Forsterket barsel som arena for foreldre-barn-støtte og tverrfaglig samarbeid

Stian Westad

10.30  Psykoterapi for gravide, skal – skal ikke, og hvem gjør hva?

Gjeldende kunnskap og faglige anbefalinger for psykisk helsevern for gravide

Gro Vatne Brean

 

11.30  Lunsj 

 

12.15  Vold mot kvinner og konsekvenser for svangerskap og fødsel

Mirjam Lukasse

13.45  Sint, frustrert blivende far

Kan vi forstå og hjelpe voldsutøveren?

Kristin Håland

14.45  Traumatiserte sped- og småbarnsfamilier

Hvordan få til et godt samarbeide mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten?

Nina Sanner

15.00  Tidlig Innsats

Informasjon om videre kompetansemuligheter på feltene rus, psykisk helse og vold

Anne Christine Moberg

15.15  Avslutning og vel hjem!

Kerstin Söderström

 

Se fullstending invitasjon: 

Påmelding: http://innolab.sihf.no/cb2/Ulykkelig-i-lykkelige-omstendigheter.aspx 

Sist endret: .