Screenshot fra filmen "For Linnea"

Kortfilmen «For Linnea» av Kerstin Søderstrøm/Filmmakeriet er et eksempel på audiovisuell forskningsformidling.

I januar 2018 tilbyr vi et ph.d.-kurs i audiovisuell forskningsformidling på Lillehammer. Påmeldingsfrist 8. desember.

Har du lyst til å lære om hvordan du på best mulig måte kan formidle forskningsresultatene dine via film, tv eller nett? Rammen for dette kurset er en kultur hvor de audiovisuelle medier har en stadig sterkere posisjon.

Mens tradisjonell forskningsformidling er nært knyttet til det å skrive, utforsker dette kurset formidling gjennom digitale medier, film og fjernsyn.

I kurset får du trening i å takle intervjusituasjonen foran kameraet med pågående fjernsynsjournalister, og du får anledning til å lage en kort videofortelling om eget forskningsprosjekt i samarbeid med lærere som har lang erfaring med audiovisuell forskningsformidling.

Disse aktivitetene skjer i et samspill med forelesninger, gruppesamtaler og litteraturstudier som danner basis for innsikt og refleksjoner når det gjelder journalistiske arbeidsmetoder, etiske retningslinjer for forskningsformidling inklusive spørsmålet om opphavsrettigheter, og hvordan nettet best kan benyttes for å informere om aktuell forskningsvirksomhet.

Sist endret: .