Language: NOR | ENG

Studenter har kartlagt miljøarbeidet blant Hamar-bedrifter

Kjøs Johnsen, Flagstad og Josdal på møtet

Svein Åge Kjøs Johnsen, Ingeborg Flagstad og Daniel Josdal bidro alle med kunnskap innen miljøpsykologi på et møtet med bedrifter i Hamarregionen.

Masterstudentene i miljøpsykologi presenterte denne uka resultater fra sin kartlegging av miljøarbeidet blant bedrifter i Hamarregionen.

Resultatende ble presentert på Hei-møte: Grønt næringsliv 13. juni i regi av Hamarregionen Utvikling.

Vitenskapelige metoder

I løpet av våren 2017 gjennomførte masterstudentene i miljøpsykologi, i samarbeid med Hamarregionen Utvikling, en kartlegging av status på miljøarbeidet hos bedrifter i Hamarregionen. Med på laget hadde de også doktorgradsstipendiat i miljøpsykologi Ingeborg Flagstad.

Kartleggingen er del av en forstudie som skal finne ut mer om holdninger og verdier rundt miljø og grønt skifte hos bedrifter i Hamarregionen.

Forstudien inkluderte gjennomføring av fokusgrupper og en kvantitativ spørreundersøkelse.

På bakgrunn av forstudien, vil videre arbeid rundt grønt næringsliv og vektlegging av miljø hos bedrifter i regionen prioriteres.

Hvorfor trenger vi et grønt næringsliv?

På Hei-møtet var Høgskolen i Innlandet (HINN) sterkt tilstede med bl.a. stipendiat i miljøpsykologi Ingeborg Flagstad som holdt foredraget «Hvorfor angår grønt næringsliv meg? Om hva vi kan gjøre og hvorfor det lønner seg.»

Flagstad som for tiden tar en doktorgrad på grønne organisasjonsendringer, er også en av initiativtakerne til #grøntINN som er en bevegelse som jobber for en grønnere høgskole.

Førsteamanuensis og miljøpsykolog Svein Åge Kjøs Johnsen snakket deretter om «Motstand mot grønne endringer og hvordan man kan komme forbi dem», før student på miljøpsykologi Daniel Josdal presenterte funnene fra kartlegginga til forsamlingen under overskriften «Hva er miljøstatusen i Hamarregionen? Presentasjon av sentrale funn i undersøkelsen».

Sist endret: .