Storberget blir INN-lektor

Tidligere justisminister og påtroppende Fylkesmann for Hedmark og Oppland, Knut Storberget, er ansatt i 20 prosent stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandets avdeling på Rena. Avdelingen går fra nyttår inn i Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, som får tilholdssted både på Rena og Lillehammer. (Foto: Live Huse Mykleby)

Tidligere justisminister Knut Storberget er ansatt i 20 prosent stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandets avdeling på Rena. 

Påtroppende dekan for det nye fakultetet Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Peer Jacob Svenkerud, er svært glad for å få Storberget med på laget.

- Knut Storberget har en erfaring og en bakgrunn som er veldig relevant for våre utdannings- og forskningsområder, og vil bli svært nyttig for studenter, ansatte og ledelse ved fakultetet. At han er påtroppende fylkesmann for Hedmark og Oppland er også spennende for høgskolen generelt, sier Svenkerud. 

Storberget skal bidra både på bachelor- og masternivå, og i forskningsprosjekter ved fakultetet. I første omgang har han kontrakt på to år, men dekanen håper samarbeidet vil fortsette ut over dette. 

Les mer om tilsettelsen i Østlendingen 

 

Sist endret: .