Kronestabler (Colourbox)

Forslag til statsbudsjett ble presentert 12. oktober.

I forslag til statsbudsjett er bevilgningen til Høgskolen i Innlandet 1 083 millioner kroner. Det er noe høyere enn i inneværende år.

Bakgrunnen for svingningen er blant annet begrunnet i bevilgninger til Den norske filmskolen som varierer fra år til år, ettersom det uteksamineres studenter annet hvert år.

Ingen stipendiatstillinger

- Det som skuffer oss mest i dette forslaget er den manglende tildelingen av nye stipendiatstillinger til HINN, sier rektor Kathrine Skretting. Det vil gjøre jobben med å nå våre ambisjoner om å bli universitet i 2020 vanskeligere.

Endring for HINN i forslaget

Departementet viderefører satsingen på IKT og øker med 25 studieplasser i 2018 ved HINN. Videre gis det 2,5 millioner kroner for innføring av ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningene, og en videre oppbygging av studieplasser og rekrutteringsstillinger fra tidligere statsbudsjetter.

Men, til tross for høgskolens effektive drift vil også HINN bli pålagt et effektiviseringskutt på 0,5 prosent i 2018 ifølge forslaget.

Dette generelle effektiviseringskuttet gjelder alle statlige institusjoner og tar ikke hensyn til effektiviteten i den enkelte institusjon.

Sist endret: .