Smileys (Colourbox)

Mandag 11. september sendes høgskolens Studiestartundersøkelse til alle nye studenter.

Høgskolen sender hvert år ut en slik spørreundersøkelse til de som begynner på nye studier. Undersøkelsen har bl.a. spørsmål om søkeprosessen, valg av studiested og studium, kontakt med høgskolen før ankomst, studiestart og litt om tanker om den kommende studietiden.

Dette gir høgskolen mye viktig informasjon. Svarene brukes til å justere og forbedre markedsføring, service, rutiner, studiestart og andre forhold til neste år.

Nå er håpet at mange av årets nye studenter velger å svare på spørsmålene, og på den måten gir oss viktig informasjon.

Første invitasjon til å svare sendes til studentene på e-post i løpet av mandag 11. september  og undersøkelsen stenger 24. september.

Sist endret: .