Direktør for Sparebankstiftelsen Hedmark Tore Anstein Dobloug og rektor ved Høgskolen i Innlandet Kathrine Skretting (foto: Sigrun Skaare/HINN)

Direktør for Sparebankstiftelsen Hedmark Tore Anstein Dobloug og rektor ved Høgskolen i Innlandet Kathrine Skretting (foto: Sigrun Skaare/HINN)

Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark har vedtatt en gaveramme på inntil 42,3 millioner kroner over 3 år til Høgskolen i Innlandet for å bidra til at målet om å bli universitet nås innen 2020.

Stiftelsen har i tillegg vedtatt en gave på inntil 12 millioner kroner over 3 år for å styrke den høyere utdanningen i Kongsvinger-regionen.

Samlet gir dette en ramme på inntil 54,3 millioner kroner til høyere utdanning i Innlandet.

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Katrine Skretting, sier at dette er et viktig bidrag for å lykkes med universitetsmålet.

Universitet vil gi regionen et faglig løft

Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark sier at Stiftelsens formål er å bidra til vekst og utvikling i Hedmark:

- En rekke studier har vist at fylket er blant landets svakeste på høyere utdanning. Kompetanse er en nødvendig betingelse for å skape en positiv utvikling. Et universitet innebærer blant annet et faglig løft som øker forskningen og utdanningsfrekvensen, tiltrekker seg bedriftsetableringer, og bidrar til å beholde kompetanse i regionen, sier Dobloug.

Skal styrke doktorgradsprogrammene

Gaven bevilges over tre år hvorav 16,1 millioner i 2018. Stiftelsens mål er å gi støtte i hele den aktuelle perioden, men det forutsetter at nærmere definerte milepeler nås underveis.

For universitetsløpet handler dette om å levere et antall doktorander og ferdige doktorgrader, og holde fremdrift på universitetssøknaden.

Konkret skal midlene gå til å styrke doktorgradsprogrammene gjennom seks professorårsverk og fem stipendiatstillinger og til arbeidet med selve universitetsakkrediteringen. Dette er de mest kritiske parameterne for å sikre universitetsstatus.

God støtte fra samfunnsaktører i regionen

- Takket være langvarig og målrettet arbeid med faglig styrking av utdanninger og forskning, blant annet med god økonomisk støtte fra samfunnsaktører i regionen, er Høgskolen i Innlandet godt i rute med å oppfylle kriteriene som gjelder institusjonens kvalitet, sier rektor Kathrine Skretting.

Det er imidlertid utfordringer knyttet til kravene om et tilstrekkelig antall uteksaminerte kandidater fra doktorgradsprogrammene, og det er her midlene fra Sparebankstiftelsen Hedmark settes inn.

- Vi ser at det siste oppløpet vil være krevede uten tilgang på eksterne midler. Denne gaven vil være avgjørende for å lykkes. Høgskolen ønsker derfor å styrke kapasiteten til å veilede kandidatene på doktorgradsprogrammene, slik at flere kan fullføre forskerutdanningen på normert tid og med høy kvalitet på doktorgradsarbeidet, sier Skretting.

Når det gjelder midlene til Kongsvinger vil Stiftelsen gå i dialog med høgskolestiftelsen og lokalt næringsliv for å sikre at midlene går til relevante og prioriterte studier for regionen.

Sist endret: .