Illustrasjon miljø (Colourbox)

Maren Hernæs på Master i miljøpsykologi er organisatorisk leder for arbeidet med prisen sammen med en gruppe medstudenter.

Les mer om våre psykologistudier

Under Miljøpsykologikonferansen på Lillehammer 29. - 30. november skal vi kåre Årets miljøbedrift.

Veien mot et grønnere næringsliv krever både mot og innsats. Vi ønsker å stimulere til et grønnere næringsliv gjennom å trekke fram bedrifter som tar sjanser og satser i en miljøvennlig retning. Årets miljøbedrift er den første prisen som utdeles på dette feltet i Norge uavhengig av bransje. Prisen deles ut under Miljøpsykologikonferansen på Lillehammer .

Komiteen som skal utføre kåringen er en gruppe personer med stor fagkunnskap innenfor felt som miljøpsykologi, grønne organisasjonsendringer, miljøvern og bærekraft. Prisen er rettet mot små og mellomstore bedrifter i Norge.

Kriterier for nominasjon

1. Miljøkultur

Bedriften arbeider kontinuerlig med miljøarbeidet, og det er en del av bedriftens daglige arbeid, beslutningsprosesser og strategiske valg.

2. Miljøgevinst

Bedriften har tatt valg som setter miljøet høyest og jobber for å redusere sitt klimafotavtrykk. Dette innebærer konkrete tiltak, enten i form av økonomi eller andre ressurser. Størrelsen på innsatsen må stå i forhold til bedriftens størrelse.

3. Innovasjon
Bedriften har gjort noe som er originalt eller inspirerer til nytenkning innen miljøfeltet

Hvis du vet om selskaper som oppfyller disse kriteriene – send inn ​​nominasjoner!

Vinneren vil premieres under konferansemiddagen 29. november 2017.

Sist endret: .