Illustrasjon ordfører (Colourbox)

Ordførere utøver politisk lederskap i kommunen, er engasjerte i lokalt og regionalt utviklings- og nyskapingsarbeid (Ill.: Colourbox).

Forskere fra HINN har fått midler fra Forskningsrådet til prosjektet "Ordførere som innovasjonsaktører".

Midlene er gitt innenfor Forskningsrådets FORKOMMUNE-program til forskningssenteret Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HINN.

Norske ordføreres rolle

Hovedmål med "Ordførere som innovasjonsaktør" er er å etablere en faglig plattform for å analysere norske ordføreres rolle i kommunale innovasjonssystem, samt å utvikle metoder for politisk medforskning og samskaping i FoU/innovasjonsarbeidet.

Gjennom dette innovasjonsprosjekter ønsker vi at alle kommuner får en god forståelse av dynamikken i kommunale innovasjonsystemer, dvs. en forståelse av aktører, relasjoner og samspill som inngår i arbeidet med innovasjon i kommunen.

Kommunenes politiske lederrolle ved ordføreren, har kunnskap og evne til å handle konstruktivt i et samspill med andre aktører (offentlige, private, frivillige) for å gjennomføre innovasjoner innenfor lokal samfunnsutvikling og kommunal tjenesteproduksjon.  

Forprosjektet iverksettes i samarbeid med seks ordførere fra kommunene Fredrikstad, Hammerfest, Hasvik, Rindal, Ringsaker og Øystre Slidre, samt forskere fra Universitetet i Tromsø, Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet ved Senter for innovasjon i tjenesteyting.

Prosjektleder er førsteamanuensis Ulla Higdem ved SIT, Høgskolen i Innlandet.

Høsten 2017 vil det bli gjennomført en pilotstudie, og vi vil søke om midler til videre hovedprosjekt under programmets hovedprosjektutlysning på nyåret 2018.

Om FORKOMMUNE-programmet

FORKOMMUNE er et nytt program i Forskningsrådet, med oppstart i 2017. Opptrappingsplanen for programmet er kr. 25 millioner i 2017, kr. 40 millioner i 2018 og kr. 60 millioner i 2019.

FORKOMMUNE skal gjennom ny kunnskap og bedre kobling mellom kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører settes bedre i stand til å møte nåværende og femtidig behov.

FORKOMMUNE er et brukerstyrt innovasjonsprogram som skal utløse innovasjon i kommunesektoren, og ved hjelp av forskning styrke kommunenes innovasjonskraft og innovasjonsevne.

Sist endret: .