Skal kartlegge kompetansen til tusenvis av trenere i Norge

Norges idrettsforbund i samarbeid med Høgskolen i Innlandet sender i disse dager ut tidenes største spørreundersøkelse. Kompetansen til alle trenere i norsk idrett skal kartlegges for å innhente kunnskap om hvem trenerne er i norsk idrett.

Høgskolen i Innlandet samarbeider med Norges idrettsforbund om et stort kartleggingsprosjekt av kompetansen til alle som har et trenerverv i Norge. 

Tusenvis av kvinner og menn med en trenerrolle i norsk idrett mottar i disse dager en invitasjon til å delta i en stor spørreundersøkelse. Undersøkelsen skal kartlegge hvem som er trenere og hva slags kunnskap og erfaring de besitter, i den hensikt å utvikle bedre opplegg for trenerutdanning i tråd med behovene til trenerne i idretts-Norge. 

Prosjektet har fått navnet “Profiling Coaches of Norway” (ProCoN) og ledes av professor Stiliani Chroni og hennes forskerstab ved Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med breddeidrettsavdelingen i Norges idrettsforbund. 

-Dette er en unik mulighet for deg til å påvirke fremtidig trenerpraksis i Norge, så ta del i undersøkelsen og del dine opplevelser fra det å være trener, oppfordrer høgskolelektor Dag Andre Nilsen ved Høgskolen i Innlandet. 

-I tillegg til e-poster til de vi vet har en trenerrolle i norsk idrett vil vi også bruke sosiale medier til å invitere flere til å delta i undersøkelsen, forteller Nilsen. 

Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med på å forsterke Trenerløypa.

Sist endret: .