Marit Torgersen (foto: Eidsiva Energi)

Marit Torgersen er tilbudt stillingen som direktør for digitalisering og infrastruktur (foto: Eidsiva Energi).

Høgskolestyret vedtok i styremøte 19. desember å tilby Marit Torgersen stillingen som direktør for digitalisering og infrastruktur.

Bred erfaring

Marit Torgersen kommer fra stilling som direktør konsernstab i Eidsiva energi. Her har hun hatt ansvar for HR, IT, kommunikasjon og regional utvikling, personellsikkerhet, innkjøp og servicesenter. Hun har en Master of Science Information systems and organizational change fra London School of Economics, samt utdanning fra BI, Nord-Trøndelag distriktshøgskole og Trondheim ingeniørhøgskole.

Før Torgersen begynte i Eidsiva i 2009 jobbet hun i flere år som assisterende direktør og seksjonsleder for fagsystemer i Norges Bank. Etter planen vil hun starte opp i stillingen i mars 2018.

Med tilsettingen av direktør for digitalisering og infrastruktur er høgskolens ledergruppe nå besatt.

Høgskolens nye ledergruppe

Rektor Kathrine Skretting

Viserektor Anna L. Ottosen

Prorektor Utdanning Stine Grønvold

Prorektor Forskning Tomas Willebrand

Prorektor samfunnskontakt Jens Uwe Korten

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk

HR-direktør Lars Petter Mathisrud

Direktør for infrastruktur og digitalisering Marit Torgersen

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi dekan Hege Michelsen

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi fungerende dekan Kristin Gangås

Den norske filmskolen dekan Karin Julsrud

Fakultet for helse- og sosialvitenskap dekan Ingrid Guldvik

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap dekan Peer Jacob Svenkerud

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk dekan Morten Ørbeck

Sist endret: .