Statue av Martin Luther

Det er i år 500 år siden reformasjonen og 150 år siden lærerutdanninga startet opp i Hamar.

Vi inviterer til lørdagsseminaret "Luther som lærer – og den lutherske læreren" på Hamar 11. november med foredrag av professor Anders Aschim.

Etter foredraget blir det diskusjon.

Dette er det første i en serie på tre lørdagsseminarer i anledning reformasjonsmarkeringen på Hamar.

Hamar biskop og Anno museum Domkirkeodden er arrangører for de to neste vinteren 2018.

Samtidig inngår seminaret i feiringen av 150-årsjubileet for lærerutdanningen på Hamar.

Luther som lærer

Reformasjonen oppfattes først og fremst som en religiøs og politisk endringsprosess, men den hadde også betydelig innvirkning på tenkningen om oppdragelse og undervisning.

Første del av seminaret er konsentrert om Martin Luther som pedagogisk tenker, praktisk skolepolitiker og lærebokforfatter.

Den lutherske læreren

Den andre delen av seminaret handler om norsk skolehistorie, med et særlig blikk på utviklingen av lærerutdanningen.

Obligatorisk skolegang for alle barn i Norge begynner med innføringen av allmueskolen i 1739, men også før dette ble det gitt formell undervisning.

Skolen har gjennom årene endret seg fra å være en kirkeskole med kristendoms-kunnskap som hovedfag til en institusjon for helhetlig opplæring med et mye videre mandat.

Hva skjedde med lærerens lutherske forankring i denne prosessen?

Om foredragsholder Anders Aschim

Anders Aschim er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet og professor II i idé- og kristendomshistorie ved Høgskulen i Volda. Han har blant annet arbeidet med norsk skolehistorie i den nasjonsbyggende perioden på 1800-tallet.

I forbindelse med reformasjonsmarkeringen har han holdt en rekke foredrag ulike steder i Norge.

Sist endret: .