Rester av blyammunisjon forgifter svenske kongeørner

Svenske kongeørner forgiftes av blyammunisjon viser en ny vitenskapelig studie

En ny vitenskapelig studie viser at kongeørner i Sverige forgiftes av den blyholdige ammunisjonen som jegerne bruker. 

Kongeørnene får i seg blyet ved å spise slakterester eller skadeskutte dyr som inneholder fragmenter fra blyholdige kuler eller hagl. Blyet reduserer ørnenes evne til å fly og øker dødeligheten. Problemet kan løses ved et forbud mot bruk av blyholdig jaktammunisjon.

Dette er konklusjonen i en vitenskapelig studie publisert i Environmental Science & Technology av forskere ved Sveriges lantbruksuniversitet i samarbeid med kolleger fra blant annet Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt og Høgskolen i Innlandet.

Forskerne tok blodprøver fra kongeørner og utstyrte dem med GPS-sendere. Blyinnholdet i blodet ble målt og ved hjelp av radiosenderne kunne forskerne konstatere at ørner med høye blyverdier fløy mindre og lavere enn ørner med lave blyverdier. Denne effekten var tydelig allerede ved blykonsentrasjoner i blodet som tidligere ble ansett for å være naturlige bakgrunnsnivåer.

Blyinnholdet hos ørnene økte dessuten i takt med forløpet av elgjakten, en periode der mange kongeørner er åtselsetere. I tillegg indikerer blyinnholdet i leveren hos døde kongeørner at selv lave blynivåer kan øke dødeligheten hos ørnene. 

Sist endret: .