Gamle bøker og vitnemål (Colourbox)

Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid (doktoravhandling).

Høgskolen i Innlandet tilbyr en rekke ph.d.-kurs våren 2018. Se oversikt

Alle ph.d.-programmene ved HINN har en opplæringsdel. Oversikt over hvordan opplæringsdelen er organisert, hvilke kurs og seminarer som er obligatoriske og valgfrie, finner du på de ulike programsidene.

Høyeste nivået for formell utdanning i Norge

Doktorgrad (ph.d.) er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. En doktorgrad kvalifiserer for videre akademisk karriere og for andre yrker der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenking.

Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid (doktoravhandling).

Ph.d.-program ved HINN

Ved Høgskolen i Innlandet tilbyr vi fem ph.d.-studier som leder fram til doktorgrad, i tillegg til stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid:

Et ph.d.-studium finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering.

Sist endret: .