Pål Einar Dietrichs til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Pål Einar Dietrichs har fartstid som leder i Høgskolen i Hedmark siden 2001. Nå skifter han fokus over på egen faglig utvikling og forskning og starter på doktorgradsutdanning.  

Høgskoledirektør Pål E. Dietrichs vil fra årsskifte starte i stillingen som høgskolelektor ved det nye fakultetet, Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Det har lenge vært klart at Dietrichs nåværende stilling ikke vil være del av den nye organisasjonen som trer i kraft fra 1 januar 2018.  Dietrichs vil første halvår 2018 arbeide for å søke opptak til doktorgradsstudier ved fakultetets doktorgradsprogram INTOP med start høsten 2018.

Nytt fokus

- Jeg har siden før sommeren visst at min nåværende stilling ville forsvinne når den nye Høgskolen i Innlandet etableres ved nyttår og derfor har vært under omstilling. Jeg har hatt tid til å tenke og modne på hva jeg ønsker å gjøre videre og har hatt en god dialog med rektor rundt min fremtidige rolle i høgskolen. Jeg har vært leder i mer enn 25 år og så at jeg nå hadde muligheten til å prøve meg i en annen rolle fremover. Å konsentrere meg om faglig utvikling og forskning er noe jeg alltid har hatt lyst til. At jeg nå kan få en mulighet til å ta en doktorgrad og bruke min erfaring i dette arbeidet er en mulighet jeg ønsker å benytte meg av, sier Dietrichs.

Pål har innehatt ulike lederroller i den gamle Høgskolen i Hedmark. Han startet som Plan- og økonomidirektør i 2001 og har vært høgskoledirektør siden 2004. Han har gått Hærens krigsskole, er siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø og har to mastergrader fra Handelshøgskolen BI, én MBA og én Master of Management.

Enormt arbeid som leder

- Vi har hatt en svært god prosess med Pål over tid hvor vi begge har visst at hans nåværende stilling ville forsvinne ved nyttår og at han dermed har vært under omstilling. Pål har lagt ned et enormt arbeid som leder i mange år i Høgskolen i Hedmark. At han nå ønsker å skifte fokus og konsentrere seg om en videre karriere der fokus er fag, undervisning og forskning fremfor ledelse er fullt forståelig, sier rektor Kathrine Skretting.

Ressurs for fakultetet

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vil bli av de største fakultetene i Høgskolen i innlandet, med store fagmiljøer på både Rena og Lillehammer.

– Vi gleder oss til å få Pål med på laget. At han ønsker å ta en doktorgrad er vi svært positive til. Han vil ta med seg betydelig ledererfaring fra ulike virksomheter inn i en faglig rolle og vil utvilsomt være en ressurs vi vil kunne dra stor nytte av i årene som kommer, sier påtroppende dekan ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Peer Jacob Svenkerud.

 

Sist endret: .