Language: NOR | ENG

Obeid Mahenya disputerer på giraffers spiseadferd

Portrett Obeid Mahenya (foto: HINN)

Obeid Mahenya disputerer 3. mars 2017 på Evenstad

Fredag 3. mars 2017 forsvarer Obeid Mahenya sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er "Browsing by giraffe in heterogeneous savanna".

Disputasen er den første i regi av den nye Høgskolen i Innlandet. 

Sammendrag av avhandlingen

For viltforvaltning, bevaringsbiologi og for å lære ulike dyrs rolle i økosystemene, er det viktig å forstå deres spiseadferd.

Obeid har brukt Maasai-giraffer som studieobjekt for å studere giraffers spiseadferd i tre nasjonalparker i Tanzania: Arusha, Mikumi og Serengeti, med hovedvekt på Arusha nasjonalpark.

Han har studert hvordan giraffer velger hva de spiser i forhold til den tilgjengelige vegetasjonen i heterogene savanner.

Han har satt opp følgende problemstillinger:

  • vil valg av spiseadferd avhenge av romlig skala fra regioner, landskaper, vegetasjonspatcher og helt ned til en enkelt plante
  • hvordan velger giraffer mat avhengig av spisefrekvens og kvalitet på maten
  • hvilke aktiviteter er viktigst for giraffer, og hvordan og hvorfor varierer aktiviteter i tid
  • er det forskjell i spisemønsteret mellom kjønn og miljø.

Data ble samlet gjennom å observere giraffers spiseadferd både i tørke- og regntid, i 2013 og 2014.

I Arusha foretrakk giraffene den tornete Acacia xanthophloea på alle romlige skala. De spiste større kvister, og dermed hadde giraffene også en lavere spisefrekvens enn for mange andre plantearter uten torner.

Tid brukt til spise, hvile og sosialisere, var først og fremst avhengig av årstid - tørke- og regntid. Begge kjønn valgte beiteplanter forskjellig i næringsrik og næringsfattige savanner.

Den sterke preferansen for Acacia xanthophloeaspesielt hos hunner, i den mellomrike Arusha nasjonalpark skyldes at det der var en lav tetthet av giraffer.

Bedømmelseskomité

  • Professor Eivin Røskaft, Norsk teknisk-naturvietenskapelig universitet (NTNU)
  • Professor Juan Gowda, National University of Comahue, Argentina
  • Kristin Gangås, Høgskolen i Innlandet Campus Evenstad

Prorektor Jørgen Klein leder disputasen.