Velkommen som ny student

Vi ønsker alle nye studenter ved HiNN velkommen til biblioteket. Dette bør du kjenne til...

Som ny student er det mye å sette seg inn i. På denne siden får du svar på noe av det du trenger å vite for å komme igang med bibliotekets tjenester.

Høgskolen i Innlandet har i alt 5 bibliotek. Ett bibliotek på hvert studiested.

Noe av det første du må gjøre er å aktivere brukerkontoen din og betale semesteravgiften. Dette for å få studiekortet ditt. Studiekortet brukes bl.a. som utskrifts- og kopieringskort, men du trenger det også for å kunne låne/bestille bøker og for å få tilgang til biblioteket utenom betjent åpningstid.

Søk etter bøker, artikler…

For å finne ut om den boka du ønsker er inne på biblioteket kan du søke på boktittelen i Oria. Da vil du se hvor mange eksemplarer som finnes og på hvilket bibliotek. Du bruker søkeverktøyet Oria for søke etter både bøker, artikler, rapporter etc. Leter du etter tidsskriftartikler? På våre fagsider får du tips til andre fagspesifikke databaser som kan brukes.
Trenger du tips eller hjelp til å søke, se søketips Oria eller spør i skranken på biblioteket. 

Pensumbøker

Biblioteket har alle pensumbøkene både til utlån og for lesing i biblioteket. Lånetid for pensumbøker er 14 dager. Det er stor pågang på pensumlitteraturen så vær tidlig ute! Respekter lånefristene. Om ingen står på venteliste kan du fornye lånet.

Hvordan låne bøker?

For å kunne låne bøker og filmer må du ha med gyldig studiekort. Studiekortet fungerer som lånekort.
Du låner selv bøkene i bibliotekets utlånsautomater.

Utlånstid?

Bøker kan du låne i fire uker. Pensumbøker har 14 dagers lån. Filmer, CD-er, spill og tidsskrifter (gjelder ikke Lillehammer) har én ukes lånetid.
Hvor lenge du kan ha dokumentet står på kvitteringen. Du kan også se det i låneoversikten i Oria.

Retur av dokumenter

Bruk returautomaten når du skal levere dokumentene. Følg anvisningene.

Hvor henter jeg bestilte bøker og artikler?

De hentes i skranken på ditt bibliotek. Du vil få en SMS av oss når bestilte bøker/artikler kan hentes. Bøker må hentes innen fem dager.

Utskrift, skanning og kopiering

På biblioteket finnes det skrivere som du kan bruke til å skrive ut, kopiere og skanne. For å bruke dem, må du benytte deg av studentkortet ditt. Du kan også skrive ut fra egen bærbar.

Studieplasser i biblioteket

I biblioteket finner du mange ulike typer arbeidsplasser. Vi har stille leseplasser, grupperom, stasjonære PCer og arbeidsplasser med trådløs oppkobling til nettverket Eduroam.

Bruk av egen bærbar maskin

Når du er på biblioteket og ellers på høgskolen kobler du deg opp til det trådløse nettverket, Eduroam. For å kunne bruke Eduroam må du først ha aktivisert kontoen din.

Tilgang til databaser og fulltekst utenfor campus

For ekstern tilgang til e-ressurser logg på med ditt studentnummer/passord via Ezproxyserveren.

Noe du ikke har fått svar på?

Det er mange kjempeflinke bibliotekarer som jobber her, så finner du ikke svaret på bibliotekets nettside, så er det bare å spørre en av oss!

Følg oss på Facebook!

Hedmark Lillehammer

Sist endret: .