Ny bok: Engelsk for Secondary School

Fornøyde forfattere: Juliet Munden (t.v.) og Christina Sandhaug.

Juliet Munden og Christina Sandhaug har gitt ut boken "Engelsk for Secondary School". Boken gir en omfattende oversikt over hva som må til for å undervise i engelsk i dagens skole, samt en rekke tips og eksempler til klasseromsbruk.

Dosent Juliet Munden and førstelektor Christina Sandhaug fra engelskseksjonen på Campus Hamar har sammen skrevet den bok de selv har savnet når de har undervist i engelskdidaktikk for ungdoms- og videregående skole.

Engelsk-for-Secondary-School_Fotokreditering-Gyldendal

Å skrive en 500-sider lang bok er en langvarig og krevende prosess, men forfatterne har kommet levende og fornøyd fra prosessen. Boka kom tung og velduftende fra trykkeriet i august. Den heter "Engelsk for Secondary School" (og nei, det er ikke en skrivefeil!) og tas umiddelbart i bruk.

Juliet og Christina har intervjuet mange erfarne lærere og kolleger underveis i skrivingen, om alt fra bruk av spill i engelsklæring til tilrettelegging av engelskundervisning for nylig ankomne elever. Forfatterne vil benytte anledningen til å takke dem alle for deres generøse bidrag.

I beskrivelse av boken heter det følgende:

"Engelsk for Secondary School" er en rikholdig utforsking av mulighetene og utfordringene i engelskfaget på 8.–13. trinn. Boken er skrevet på lettfattelig engelsk, og forfatterne har prøvd å leve opp til sitt slagord: «Å gjøre bla-bla om til aha!»

Såfremt elever jobber mot målene i Kunnskapsløftet, kan du som engelsklærer fritt velge undervisningsmateriell og arbeidsmåter. Denne boka støtter deg i dine valg. Den er storesøster til "Engelsk på mellomtrinnet: A teacher’s guide" (2014), og inneholder den samme grunntenkningen og noen av de samme aktivitetene, men er tilpasset og betydelig utvidet for å møte behovene til lærere på ungdoms- og videregående skole.

Boka har to helt nyskrevne kapitler og bygger på ny forskning, samt forfatternes til sammen femtito års erfaring som engelsklærere. Mens du leser vil du også høre stemmene til ti erfarne engelsklærere, som raust deler av sin erfaring og entusiasme. 

Sist endret: .