Sveiserlærlig med lærer

Høgskolen i Innlandet har blitt valgt av Utdanningsdirektoratet til å utvikle et nettbasert kompetansetilbud i vurdering skreddersydd for fagopplæringen.

Nettkurset er rettet mot instruktører, faglige ledere og prøvenemnder og er del av regjeringens satsing på yrkesfaglærere, og inngår i Yrkesfaglærerløftet.

Nettkurset skal bestå av fem faglige moduler med fokus på læreplan, regelverk, underveisvurdering og sluttvurdering, og kurset skal være klart til bruk høsten 2018. 

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom lærerutdanninga på Hamar og Senter for livslang læring på Lillehammer. Egil Weider Hartberg er faglig ansvarlig og Brit Svoen er prosjektleder.

Sist endret: .