Language: NOR | ENG

Musikkforskere ved HINN henter 10 millioner

Professor Sidsel Karlsen

Professor Sidsel Karlsen leder prosjektet DYNAMUS som er tildelt  kr 9 990 000 fra Forskningsrådets FRIHUMSAM-program.

Forskningsprosjektet "The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state" (DYNAMUS) er tildelt nærmere 10 millioner kroner fra Forskningsrådets FRIHUMSAM-program. 

DYNAMUS springer ut av arbeidet til forskergruppen ”Kulturorientert musikkpedagogikk” ved Høgskolen i Innlandet, og er en videreutvikling av det tidligere prosjektet "Musical gentrification and socio-cultural diversities", som også har hatt finansiering fra Fagkomiteen for for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) i Norges forskningsråd. 

Styrker musikkforskning og doktorgrad

- Dette er fantastiske nyheter, sier dekan Morten Ørbeck ved Avdeling for Lærerutdanning og naturvitenskap på Hamar hvor forskermiljøet holder til. Dette er et svært viktig bidrag i videreutviklingen av vår musikkforskning, og også for vårt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

- Og ikke minst er det en flott anerkjennelse av fagmiljøet høgskolen har innen musikk på Hamar, som når opp i en konkurranse der bare 7 prosent av søknadene nådde opp! sier dekanen. 

Musikk i læring

Hovedformålet i det nye DYNAMUS-prosjektet er å utforske hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike lærings- og utdanningssammenhenger. Ett eksempel er kulturskolene, som med slagordet “Kulturskole for alle” ønsker å favne bredt, men som likevel rekrutterer innenfor et relativt smalt segment av befolkningen.

Hvilken rolle spiller det tilgjengelige utvalget av musikalske sjangere i dette? Og har det noen betydning hvilke musikkinstrumenter det tilbys undervisning på? Hvilke ‘musikalske kulturer’ slippes inn i kulturskolene, og hva har dette å si for hvem som velger å sende barna sine dit?

I tillegg til kulturskolene vil også skolens musikkundervisning og den musikalske sosialiseringen som foregår via det stadig ekspanderende medielandskapet være blant prosjektets undersøkelsesområder. 

Stolte mottakere

Konkurransen om Forskningsrådets FRIHUMSAM-midler var hard, også i årets tildeling. Av totalt 225 søkte forskerprosjekter, fikk kun 16 prosjekter tildelt midler. 

- De andre tildelingene i denne omgangen gikk til de store universitetene og forskningsinstituttene, kan professor Sidsel Karlsen som leder prosjektet fortelle. Høgskolens forskere innenfor musikkpedagogikk har altså nok en gang hevdet seg i skarp konkurranse, og vi er faktisk den eneste gruppen der alle medlemmene er ansatt ved en høgskole.

Det er også svært uvanlig at ett forskningsmiljø får to tildelinger på rad.

Karlsen mener langvarig strategisk satsing og samarbeid, svært solide resultater i det forrige Forskningsrådsfinansierte prosjektet, og en meget god uttalelse i Forskningsrådets evaluering av humanistisk forskning er blant de faktorene som har gjort at Høgskolen i Innlandets musikkforskere igjen har klart å nå toppdivisjonen innen forskningsfinansiering. 

Internasjonal toppklasse

Også prorektor forskning, Jørgen Klein, er imponert over hva høgskolens musikkforskere har oppnådd. 

- For å nå opp i konkurransen om tildeling fra dette programmet må forskningen være i ypperste internasjonale toppklasse. Og miljøet har altså klart dette i to runder!

- Som prorektor forskninger jeg veldig stolt over at vi har et så høykompetent og dynamisk miljø ved høgskolen, sier Klein. 

Om programmet

«Fri prosjektstøtte» eller FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena i Norges forskningsråd der vitenskapelig kvalitet er det avgjørende vurderingskriteriet. FRIHUMSAM skal bidra til å få frem forskning av høy vitenskapelig kvalitet innen humaniora og samfunnsvitenskap.