Language: NOR | ENG

Miljøpsykologisk workshop

En gruppe studenter rundt en søppelcontainer (foto: INN)

En gruppe masterstudenter har undersøkt om tydelig merking med fargekoder kan bedre miljøadferd?

Fagmiljøet i miljøpsykologi inviterte nylig studenter, ansatte og renovasjonsselskaper til workshop om avfallshåndtering.

Med på workshopen var både masterstudenter og ansatte.

- Renovasjonsselskapene GLØR, Hias og SØIR bidro til oppstart av mastergraden i miljøpsykologi, og nå ønsker vi å gi noe tilbake i form av faglige bidrag, forteller stipendiat Ingeborg Flagstad. I tillegg til disse var også Renovasjonsetaten (REN) Oslo med på workshopen.

Normative beskjeder virker

Masterstudent Monica Rønning gjorde en studie i samarbeid med Hias, hvor hun undersøkte hvordan ulike typer informasjon virket inn på folks villighet til å kildesortere.

Hun studerte ulike borettslag i Hamar-regionen, og de ble delt inn i to grupper, som enten fikk en informativ eller normativ plakat satt opp ved søppeldunkene.

Hun fant at informativ tekst hadde liten eller ingen innvirkning på folks kildesortering, men at den normative beskjeden hadde en effekt.

- Dette kan være nyttig i renovasjonsselskapenes arbeid for å få folk til å kildesortere bedre, sier hennes veileder og førsteamanuensis Svein Åge Kjøs Johnsen.

Vil videreutvikle samarbeidet med renovasjonsselskapene

Professor Reidulf Watten har ledet et prosjekt hvor han sammen med masterstudentene har sett på hvordan tydelig merking med fargekoder kan bedre miljøadferd. Det er stor variasjon i farger og symboler rundt om i landet, noe som lett kan skape forvirring.

Framover ønsker miljøet å videreutvikle samarbeidet med renovasjonsselskapene. Det er nyttig både for fagmiljøet og studentene å kunne anvende kunnskapen i praksis. Videre diskuterte renovasjonsselskapene og fagmiljøet et mulig samarbeid om utvikling av felles standard for merking av kildesorteringsbeholdere i Norge, hvor miljøpsykologi kan bidra med kunnskap og forskning. Planen er å søke om midler til to stipendiater som kan jobbe med prosjektet.

Sist endret: .