Konferanse om skikketshetsvurdering av studenter i praksisstudier

Illustrasjon dialogkonferanse

Vi inviterer til dialogkonferanse 19. oktober om Skikketshetsvurdering av studenter i praksisstudier.

Tema for årets dialogkonferanse mellom Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset, Høgskolen i Innlandet og NTNU i Gjøvik er skikkethetsvurdering av studenter i helse- og sosialfag ved universiteter og høgskoler, og finner sted på NTNU i Gjøvik 19. oktober 2017 kl. 1000–1500.

Målgruppe for konferansen er deltakere fra praksisfeltet som ledere, hovedveiledere, daglig veiledere og kontaktpersoner for studenter i praksis fra både Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og kommuner i Hedmark og Oppland.

Fra Høgskolen i Innlandet og NTNU i Gjøvik er målgruppen ledere, skikkethetsansvarlige, studieprogramansvarlige og kontaktlærere.

Program

Kl. 0930–1000 Oppmøte – registrering
Kl. 1000–1015 Åpning ved Kristin Haugen, seksjonsleder sykepleie NTNU i Gjøvik
Kl. 1015–1200 Orientering om skikketshetsvurdering ved Kari Kildahl, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

  • Forskrift og rundskriv
  • Løpende og særskilt skikkethetsvurdering
  • Muligheter og utfordringer i forhold til praksisstudier

Kl. 1200–1300 Lunsj
Kl. 1300–1400 Panelsamtale. I panelet sitter representanter fra praksisfeltet, studenter og utdanning.
Kl. 1415–1450 Forholdet mellom skikkethetsvurdering og vurderingskriterier for praksisstudier.
Kl. 1450–1500 Avslutning ved Elisabeth Johnsgaard, fagsjef og praksiskoordinator i SI

Sist endret: .