Alpinutstyr (Colourbox)

Både vinter -, sommer - og hallidretter er representert blant HINNs toppidrettstudenter.

Mer enn 150 studenter ved høgskolen har status som toppidrettsstudenter studieåret 2017/2018. Dette innebærer tilrettelegging av studiene med tanke på å kunne kombinere dette med en toppidrettskarriere.

130 av disse studerer på Lillehammer, mens rundt 30 studerer på de ulike studiestedene i Hedmark.

Toppidrettsstudentene sprer seg på mange ulike idretter. Det være seg vinteridrettene langrenn, skiskyting, skiorientering, ishockey, skøyter, curling, skeleton, hopp, kombinert, alpint, freeski, og hundekjøring, men også sommeridretter som basketball, bowling, fotball, håndball, friidrett, orientering, skyting, sprang – og dressurridning, roing, vannski, styrkeløft, sykkel og terrengsykkel er representert.

Stor spredning i studier

På samme måte som i idrettsvalg, er det også stor spredning i studievalg blant toppidrettsstudentene.

Mange kombinerer naturlig nok idrettskarrieren med studier innen idrett eller Sport Management, men vel så mange har valgt andre typer studier innenfor fagområdene juss, pedagogikk, psykologi, økonomi, helse- og sosial, innovasjon osv.

Hva innebærer toppidrettstatus?

Status som toppidrettsstudent ved HINN gir deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på idrett. Tilretteleggingen kan f.eks. være i form forlengelse av studieløpet, tilrettelegging av eksamen, eller fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet på studiet.

Noen studier har mye praksis eller annen obligatorisk aktivitet. Disse kan derfor være vanskelige å kombinere med toppidrettssatsing som ofte innebærer mye reising. Det er viktig at utøveren planlegger godt og tenker gjennom hvordan de skal strukturere dagen sin slik at det blir nok tid til trening, studier og restitusjon. Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som ordinære studenter og skal tilfredsstille de samme faglige krav som ordinære studenter.

Tilbakemeldinger fra utøverne er at mange synes det er fint å ha noe annet enn idrett å tenke på gjennom dagen.

Dagens toppidrettsutøver

Som student ved HINN kan du søke om toppidrettsstatus dersom du defineres som enten: "Dagens toppidrettsutøver" eller "morgendagens toppidrettsutøver".

Som "dagens toppidrettsutøver" har du trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.

Morgendagens toppidrettsutøver

Som "morgendagens toppidrettsutøver" driver du på varierende alders- og prestasjonsnivå med kvalitetsutvikling gjennom langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre til internasjonalt toppidrettsnivå.

Egne toppidrettsveiledere

HINN har en egne toppidrettsveiledere plassert både på Lillehammer og på Elverum som er studentenes kontaktperson ved høgskolen, og er den som veileder studentene gjennom studiene i forhold til utdanningsplaner, eksamen og gjennomføring av studiene.

Sist endret: .