Mann med spørsmålstegn på T-shirt

HINN har sammen med flere partnere fått midler fra EUs program Erasmus+ for å utvikle et kursopplegg for karriereplanlegging rettet mot ph.d.-kandidater, yngre forskere og veiledere.

Prosjektet «A transnational skills programme to enhance the employability of researchers» (TRANSPEER) har som utgangspunkt at mange forskere ikke får realisert sitt potensiale.

Kun et fåtall av de som fullfører en doktorgrad fortsetter sin karriere innenfor akademia. Samtidig har mange forskere problemer med å kommunisere sine ferdigheter til aktører og arbeidsgivere utenfor akademia.

Planlegge egen karriere

Prosjektet, som starter høsten 2017, skal utvikle et kursprogram som skal øke bevisstheten rundt disse problemstillingene og gjøre deltagerne bedre i stand til å planlegge sin egen karriere. Hver institusjon vil ha et tredagers kurs med ulike tema:

  • Karlstads universitet: Innovasjon, verdiskaping, konflikthåndtering
  • Høgskolen i Innlandet: Samarbeid med privat og offentlig sektor
  • Liverpool John Moores University: Effektivitet og relevans i forskningen
  • Universidade Nova de Lisboa: Karriereutvikling, veiledning og forskningspolitikk

Kursene vil bli arrangert i perioden 2018 - 2020.

Et gjennomgående tema i kursene vil være innhenting av eksterne forskningsmidler og forskningssamarbeid med arbeidslivet. Tre ph.d.-kandidater, tre yngre forskere og tre veiledere fra hver institusjon, fra alle fagområder, vil ha mulighet til å delta på kursene. Prosjektet vil tilby et stipend til deltagerne fra HINN.

Prosjektet koordineres av Karlstads universitet og partnere er foruten HINN, Liverpool John Moores University og Universidade Nova de Lisboa.

Ta kontakt med Lucrezia Gorini og Stian Sundell Torjussen for mer informasjon om prosjektet.

Sist endret: .