Language: NOR | ENG

Hva skal Høgskolen i Innlandet bli?

Dame som maler på en grå vegg (foto: Colorbox)

Hva skal kjennetegne studier, undervisning, forskning og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet? Som student inviteres du nå til å gi dine innspill.

Fusjonsprosjektet Faglig profil og strategi går i gang med sin 1.høringsrunde 17.januar. I de to kommende ukene ønsker prosjektgruppen å få innspill til hva Høgskolen i Innlandet skal bli.

Hva skal kjennetegne medarbeiderne du møter ved høgskolen? Hva skal du sitte igjen med etter endt utdanning utover den faglige kunnskapen?

Nå har du sjansen til å være med å bestemme akkurat det. Prosjektgruppen «Faglig profil og strategi» jobber blant annet med hva som skal bli høgskolens egenart, visjon og faglige profil.

Du og dine medstudenter er bedt om å bidra. Det arrangeres allmøter på hvert campus. Prosjektgruppen har også utarbeidet en plattform som grunnlag for høringsrunden. 

Ta med deg medstudentene dine og kom med innspillene dine!

Møtene avholdes i følgende rekkefølge:

17.januar – Elverum

18.januar – Rena

18.januar – Evenstad

23. – 24.januar – Lillehammer

24.januar – Hamar

25.januar – Blæstad

 

Sjekk kalenderen på fusjoninnlandet for eksakt tidspunkt. 

Medarbeider i høgskolen? Les denne saken.

 

Velkommen til allmøte!

Sist endret: .