Language: NOR | ENG

Gode jobbmuligheter for eiendomsmeglerstudentene

Gode jobbmuligheter for eiendomsmeglerstudentene

Eiendomsmeglerstudentene ved Høgskolen i Innlandet er ettertraktet. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Både tidligere studenter og eiendomsmeglerbransjen melder om stor etterspørsel etter nyutdannede eiendomsmeglere. 

Høsten 2013 åpnet Høgskolen i Hedmark, nå Høgskolen i Innlandet, bachelorstudiet i eiendomsmegling ved Campus Rena. Langt inne i de norske skoger skulle det nå utdannes eiendomsmeglere. Høgskolen i Innlandets avdeling på lille Rena har i flere år skapt attraktive arbeidstakere på fagområder innen økonomi, ledelse, innovasjon og informatikk. Eiendomsmeglerstudentene er også i aller høyeste grad blant disse. 

Krevende utdanning

Studieansvarlige for Bachelor i Eiendomsmegling, Per Anders Løvsletten, kan fortelle at en stor andel av studentene er i jobb som eiendomsmeglere. Omlag 2/3 av de som fullfører til våren er allerede i gang som medhjelpere hos forskjellige meglerkontorer. Det samme gjelder studentene som fullførte studiet i fjor. Per Anders følger opp både tidligere og nåværende studenter, og har et stort ønske om at de skal lykkes:

-Studiet kan være krevende, men av de som fullførte i fjor er over 20 av de vi har oversikt over i eiendomsmeglerstillinger. Noen er også i gang med videre utdanning. Siden oppstarten styrker vi sakte, men sikkert den faglige gruppen, og ønsker å gjøre studentene best mulig rustet for hverdagen som eiendomsmeglere.

Ideen fra starten har derfor vært å ha en nær kontakt med bransjen hele veien, og kunne møte deres behov.

-Vi legger til rette så godt vi kan med å gi studentene en god balast, men det er først og fremst studentene selv som skal ha æren for at de drar i land jobbene.  Vi kan skolere dem godt på det teoretiske, men den praktiske erfaringen er vanskeligere å gi dem. 

Attraktive studenter

Silje Moen

Silje Moen

Det kommer ofte henvendelser fra meglerkontorer som ønsker å knytte kontakt med studentene ved Høgskolen i Innlandet, og gjerne for å rekruttere til konkrete stillinger. Det arrangeres også karrieredager på campus der det er anledning til å knytte kontakter i bransjen. 23.mars i år var DNB Eiendom, Krogsveen, Meglerhuset Innlandet og Aktiv Eiendomsmegling på besøk i anledning karrieredagen. I følge tidligere student, Silje Moen, er det nettopp disse mulighetene studentene bør gripe for å få en fot innenfor.

-Jeg vil anbefale studentene å møte opp på karrieredager for å vise ansikt, og for å bli kjent med de ulike aktørene i markedet. Man må vise litt stå-på-vilje. Jeg vil også anbefale og få praksisplass i et eiendomsmeglingsforetak.

Silje fullførte eiendomsmeglerstudiet ved Høgskolen i Innlandet våren 2016, og er i dag i jobb som Eiendomsmeglerfullmektig ved Eiendomsmegler 1 i Elverum. Hun benyttet muligheten til å være 4 uker i praksis i samme meglerkontor siste året av studiet. Der fikk hun vist seg fram, og fant på den måten veien inn.

-Ut ifra hvordan jobben er, lærer man stor del av jobben i det praktiske ved erfaring. Men jeg tror jeg var bedre rustet enn andre på grunn av praksisperioden i Eiendomsmegler 1. Jeg synes det er en god løsning at det tilbys utplassering.

Silje mener også at for nærområdene var det svært gunstig at studiet kom til Rena, slik at det ikke ble nødvendig å pendle inn til Oslo eller flytte på seg for å bli eiendomsmegler. 

Fikk jobb før studiestart

Morten Nordstrøm Surén

Morten Nordstrøm Surén

Morten Nordstrøm Surén tok en litt annen vei inn i bransjen. Han søkte på en stilling som medhjelper allerede våren 2012, før han var i gang med studiet. Det var Aktiv Elverum som lyste ut stillingen og Morten ble ansatt. Han tok eksamen i Praktisk Eiendomsmegler 1, som kvalifiserer til å jobbe som medhjelper, og var dermed i gang. Etter det har han jobbet fulltid hos Aktiv samtidig som han studerte.

-Med 100% jobb ved siden av hadde jeg ikke så ofte mulighet til å være på skolen, men Rena er en hyggelig plass å studere og det er et godt miljø. Det mest nyttige jeg tok med meg var kunnskapen om regnskap, oppgjør og jus.

Da studiet var fullført våren 2016 fortsatte han ved samme kontor, men nå som eiendomsmegler. I januar fikk han prisen for Årets nykommer på Aktiv-kjeden årsfest og prisutdeling.

-Som megler er det viktig å by på seg selv, være utadvendt og «på tå». Jeg tror det er viktig for arbeidsgiver å oppfatte deg som disse tingene. Med budsjettansvar og en stressende hverdag, må man bevise for arbeidsgiveren at man kan tåle dette. 

Mulighet til å knytte kontakter

Heidi Brenden

Heidi Brenden

Heidi Brenden er andreårsstudent og har fått jobb i Eiendomsmegler 1 i Trysil. Hun mener det tette samarbeidet med næringslivet kan være årsaken til at så mange raskt får jobb i bransjen. 

-Vi har hatt studiebesøk både til meglerfirmaer og Norges Eiendomsmeglerforbund, senere skal vi også til Eiendom Norge. I tillegg er det karrieredager her på Rena der vi møter flere av meglerbedriftene. Alt dette gjør at vi kan knytte kontakter, stille spørsmål og snakke direkte med bedriftene. Mange her på Rena har knyttet kontakter og fått jobb på denne måten.

Hennes tips er å bruke disse mulighetene godt, som å delta aktivt på karrieredagene, gjøre avtaler med bedriftene, og møte opp personlig – det er ikke nok å sende en cv på mail.

Heidi anbefaler Rena som studiested og er strålende fornøyd med de gode foreleserne, fleksibiliteten og kunnskapsbasen hun sitter igjen med så langt.

-Meglerstudiet er bredt sammensatt, og i tillegg til praktisk eiendomsmegling har vi blant annet jus, markedsføring og økonomi. Skal du være en god rådgiver og mellommann for selger og kjøper må du ha en god kunnskapsbase, og det syns jeg studiet gir, sier Heidi.