Bokcover Krisehåndtering (Fagbokforlaget)

Boka "Krisehåndtering planlegging og handling" er utgitt på Fagbokforlaget.

Førstelektor Tore Hafting har nylig gitt ut boka "Krisehåndtering: planlegging og handling" hvor flere av HINN-ansatte er bidragsytere.

Boken handler om hvordan organisasjoner forbereder og forebygger før kriser, og lærer og gjenoppbygger etter kriser. Krisehåndtering omfatter også folks oppfatninger av prosesser og resultater i og utenfor organisasjoner.

Formidler faglig mangfold og kompleksitet

Antologien formidler det faglige mangfoldet innenfor struktur, kultur og prosesser ved at krisehåndteringen settes i kontekst som også berører usikkerhetselementer og kompleksitet i organisasjonen.

De ulike forfatterne belyser krisehåndtering med kriseledelse, beredskapsplanlegging, krisekommunikasjon, koordinering, trening, improvisering, beslutninger og makt.

"Krisehåndtering planlegging og handling" retter seg mot studenter, forelesere, forskere, ansatte i beredskapsorganisasjoner og praktikere.

Boken er også svært relevant for ledere og medarbeidere i næringslivet.

Kapittelforfattere fra HINN

Foruten redaktør og førstelektor Tore Hafting har følgende HINN-ansatte bidratt med kapitler i boka:

 

Sist endret: .