Language: NOR | ENG

Fremtidens landbruksutdanning

Bildet av to blå traktorer utenfor verkstedet på Blæstad

Hvordan ser landbruksutdanningen i Innlandet ut om 10 - 15 år? Høgskolen i Innlandet (HINN) inviterer til åpent seminar om jordbruksutdanningene på Blæstad den 21.mars kl. 9.00 - 11.30.

Bakgrunnen for seminaret

Kunnskapsdepartementet skrev følgende etter etatsstyringsmøtet med tidligere Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet) den 24. mai 2016:
(...) I etatsstyringsmøtet med høyskolen 24. mai 2016 kom det frem at styret er bekymret for Blæstad. Det er imidlertid ikke fremlagt en behovsanalyse for departementet, noe som er nødvendig for at departementet kan ta saken videre med Statsbygg. Departementet oppfordrer derfor Høgskolen i Hedmark til å utarbeide en behovsanalyse i dialog med departementet. Departementet minner videre om at høyskolen må sørge for funksjons- og behovsanalyser i det videre arbeidet med utvikling av campus, som legger til rette for en fremtidsrettet og god utnyttelse av campus når det er behov for endringer. Nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre areal effektivitet. Departementet oppfordrer Høgskolen i Hedmark til å vurdere campusutviklingen i lys av strukturmeldingen. (...)

Ses i sammenheng med fusjonen

Forespørselen fra KD kom samtidig med fusjonsprosessen til HINN. Det ble derfor bestemt at behovsanalysen skulle gå inn som en del av faglig organisering av HINN som skal sluttføres våren 2017. Med denne bakgrunn har dekan Harry P. Andreassen og høgskoledirektør Pål. E. Dietrichs blitt bedt om å lage en bred og helhetlig utredning som kan brukes for å sikre et robust fagmiljø knyttet til hele bredden av landbruket (skogbruk, jordbruk, og utmark) på lang sikt i Innlandet.

Tanker om fremtidens jordbruksutdanninger?

Som ledd i dette arbeidet ber vi nå om innspill til hvordan man ser for seg at landbruksutdanningen i Innlandet, og da spesielt på jordbrukssiden, ser ut om 10-15 år?

Hva er innholdet i utdannelsen? Hva har næringslivet behov for?

Vi inviterer herved alle som ønsker å ha et innlegg om å melde seg på til Harry på harry.andreassen@inn.no (helst innen 19. mars).

 

Seminaret finner sted på Blæstad i rom 418 på Låven.

Tirsdag 21.mars 9.00 - 11.30.

 

Alle er hjertelig velkomne!

 

Med vennlig hilsen

Harry P. Andreassen

Dekan ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Campus Blæstad og Campus Evenstad

og

Pål E. Dietrichs

Høgskoledirektør Høgskolen i Innlandet - Hedmark