Utsnitt av forside FoU-rapport HiL

Rapport for forsknings- og utviklingsarbeid ved tidligere Høgskolen i Lillehammer (HiL) i 2016 er nå klar.

Dette er den siste rapporten om forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Lillehammer. Årsaken er fusjonen med Høgskolen i Hedmark som ble iverksatt 1. januar 2017.

Rapporten består av tre hoveddeler:

Del A presenterer viktige trekk ved FoU-virksomheten og det kunstneriske utviklingsarbeidet med blant annet omtale av og tabeller som viser HiLs fagkompetanse, sentre og forskningsgrupper.

Del B beskriver doktorgradsutdanningene ved HiL inkludert oversikt over de pågående doktorgradsprosjektene og omtale av disputasene fra 2016.

Del C gir oversikt over publisering og formidling. Det presenteres et utvalg av bøker som er utgitt av HiL-ansatte, tidsskrift som utgis ved HiL, detaljerte oversikter over poenggivende publikasjoner og annen skriftlig formidling.

Rapporten publiseres på norsk og engelsk.

Sist endret: .