Forskningsseminar: Vidar Sandbecks prosaforfatterskap

I 2018 er det 100 år siden forfatteren og artisten Vidar Sandbeck ble født, og i den forbindelse arrangeres et forskningsseminar 19.-20. oktober.

I 2018 er det 100 år siden forfatteren og artisten Vidar Sandbeck ble født (1918-2018). I snart 60 år har han gledet generasjoner av barn og voksne med tekster i ulike sjangrer og medier, «live» og i opptak. Hans kunst har imidlertid hittil fått relativt liten oppmerksomhet i forskningen.

For å øke kunnskapen om Sandbecks varierte kunstnerskap fram mot jubileet, arrangerer Institutt for humanistiske fag ved HINN et forskningsseminar om Vidar Sandbecks prosa knyttet til litteraturvitenskapelig og tverrdisiplinær forskning 19. og 20. oktober i Åmot kulturhus.

Les mer om Vidar Sandbeck her: https://www.inn.no/prosjektsider/sandbeck

Program

Torsdag 19. oktober:

10.00– 10.30: Åpning ved professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet

10.30– 11.15: Forfatter Kjartan Fløgstad, Oslo: Songlyrikken som sjanger

11.30– 12.30: Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo: Utviklingen i arbeiderbevegelsen fra 1920-tallet og  fram med vekt på skogsarbeideren

13.30– 14.15: Historiker dr. Harald Utter, Ådalsbruk: Industri og tettsted

14.30– 15.15: Historiker Øivind Vestheim, Eidskog: Skogsbygda og utvandring til Russland

15.30 – 16.30: Dr. Christian Berrenberg, Kiel universitet: Litteraturdebatten i arbeiderbevegelsens aviser og tidsskrifter

Fredag 20. oktober:

10.00 – 10.45: Førsteamanuensis Eva Marie Syversen, Høgskolen i Innlandet: Skogsarbeiderdiktning i regionalt perspektiv 

11.00 – 11.45: Professor em. Irene Iversen, Universitetet i Oslo: ".... og sammen gikk vi inn i framtida". Skam, stolthet og tvisyn i Vidar Sandbecks prosa

12.00 – 12.45: Professor Christine Hamm, Universitetet i Bergen: Fy skam deg! Om arbeidermoral og barneoppdragelse hos Vidar Sandbeck  

13.30 – 14.15: Professor em. Hans H. Skei, Universitetet i Oslo: «Drømmen om Amerika» - Vidar Sandbecks "Månen lo over Ravneberget"

14.30 – 15.15: Dr. Synnøve Sakkura Heggem, Rena: Påsån, Paradisviser og Provins-salme. En religiøs dimensjon i Sandbecks språklige univers.

Avslutning

Om foreleserne

Christian Berrenberg

Christian Berrenberg er vitenskapelig medarbeider i kultur- og litteraturvitenskap ved Institutt for skandinavistikk/fennistikk ved Universitetet i Köln i Tyskland. Berrenberg har utgitt en rekke publikasjoner om nordisk arbeiderlitteratur, blant annet doktoravhandlingen fra 2014: «Det er din plikt å bruke det du vet». Litteratur og litterær praksis i norsk arbeiderbevegelse 1900–1931.

Kjartan Fløgstad

Kjartan Fløgstad er forfatter. Han debuterte med diktsamlingen "Valfart" i 1968. Siden har han skrevet bøker i ulike sjangrer som romaner, dokumentarbøker og essays. Av titlene kan nevnes romanene "Fyr og flamme" (1980) og "Grense Jakobselv" (2009), essaysamlingene "Loven vest for Pecos" (1981/2000) og "Etter i saumane. Kultur og politikk i arbeidarklassens hundreår" (2016). Fløgstad har mottatt mange priser for sitt forfatterskap, blant annet Nordisk råds litteraturpris (1977) og Brageprisens hederspris (2008).

Christine Hamm

Christine Hamm er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Hun har utgitt bøker om Amalie Skram (2006) og Sigrid Undset (2013), og hun har vært medforfatter til utgivelsene "Nordsjøen i norsk litteratur" (2015) og "Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier" (2017). Hun har også vært redaksjonsmedlem i det litterære tidsskriftet Edda.

Synnøve Sakkura Heggem

Synnøve Sakura Heggem er frilans salmeforsker og prest med tilhold i Åmot i Sør-Østerdal prosti. Hennes doktoravhandling har tittelen "Kjærlighetens makt, maskerade og mosaikk: En lesning av N.F.S.Grundtvigs "Sang-Værk til den Danske Kirke"" (2005). Heggem har publisert en rekke artikler blant annet om den religiøse dimensjonen i Vidar Sandbecks diktning.

Irene Iversen

Irene Iversen er professor emerita ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning omfatter litteraturteori, litteraturkritikk og kvinnelitteratur. Hun har blant annet gitt ut samlingen "Noveller fra Arbeidermagasinet" (1974) og "Feministisk litteraturteori" (2002). Hun har vært medforfatter til bokverket "Norsk kvinnelitteraturhistorie" bd. 1–3 (1990) og "Historie, forståelse og fortolkning" (2000). Hun arbeider nå med biografien "Torborg Nedreaas. Menneske i en uværstid".

Knut Kjeldstadli

Knut Kjeldstadli er professor emeritus ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Hans forskning omfatter særlig sosial- og kulturhistorie, arbeiderbevegelsens historie og historien om kollektive bevegelser. Han har vært medredaktør for "Aschehougs Norgeshistorie" (1998) og redaktør for "Norsk innvandringshistorie" bd. 1–3 (2004). Han har også vært medredaktør for boka "Gå inn i din tid - Arbeidsfolks sanger før og nå" (2013).

Hans H. Skei

Hans H. Skei er professor emeritus ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo. Hans forskning dreier seg om litteraturteori, litteraturhistorieskriving, litteraturundervisning og kriminallitteratur. Skei har også skrevet om norske og amerikanske forfattere, særlig William Faulkner som han har oversatt til norsk. Av andre publikasjoner kan nevnes bøkene "Å lese litteratur. Lærebok i litterær analyse" (1992/2004) og "Blodig alvor. Om kriminallitteraturen" (2008)

Eva Marie Syversen

Eva Marie Syversen er førsteamanuensus ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskning dreier seg mest om regional litteratur og hun har skrevet artikler og redigert flere antologier om dette temaet, blant annet "Resipsoke som pronomen. Om Øystein Zieners forfatterskap" (2007) og "Stedet i litteraturen" (2008). Hennes doktoravhandling hadde tittelen "Skogen, hjemmet og veien. Erindringssteder i finnskoglitteraturen" 1920–1940 (2014).

Harald Utter

Harald Utter er forsker og forfatter. Han har skrevet flere bøker om norsk industri og arbeidslivshistorie. Doktoravhandlingen hans hadde tittelen "Å leve med fabrikkens puls" (2011) og handlet om industriarbeidere i Sauda. Senere har han blant annet gitt ut "Fra konsern til klynge" (2015) om industrien på Raufoss. Den siste utgivelsen er "Gutten som lurte Gestapo. Et ukjent kapittel i Milorgs historie" (2015).

Øivind Vestheim

Øivind Vestheim har historie hovedfag med fransk og russisk i fagkretsen. Han har tidligere vært amanuensis ved Norsk Skogmuseum og har senere arbeidet som lektor ved Eidskog ungdomsskole. Han skrev hovedoppgaven "Russlandsfarten: ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra" (1981) og bl.a. publisert "Fløting gjennom århundrer: fløtingas historie i Glomma- og Mjøsvassdraget" (1998).

Sist endret: .