Profilelement Forskningsdagene

Den årlige nasjonale festivalen Forskningsdagene arrangeres i 2017 i perioden 20. september - 1. oktober.

Tema under årets Forskningsdager er "Verdier" som åpner for et bredt spekter av aktiviteter og temaer.

Også tidligere år har høgskolene i Lillehammer og Hedmark samarbeidet på ulike arrangement, men i år er første gang vi arrangerer festivalen som én organisasjon. Med oss på laget har vi mange samarbeidspartnere som bl.a. Østlandsforskning, Litteraturhus Lillehammer, Sykehus Innlandet, Visit Sjusjøen og Hamar biskop.

Arrangementene spenner vidt både tematisk og geografisk. Det blir foredrag, Forskerkamp mellom stipendiater, bokkveld, åpne dager på avdelinger, folkemøter, debatt, konferanser mm.

Om Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten.

Målsetningene for festivalen er å:

  • skape begeistring og forståelse for forskning
  • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
  • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
  • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
  • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker
  • gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden.

Innholdet i Forskningsdagene er det de lokale arrangørene som står for. Disse er universiteter, høgskoler, forskningsinstitutt, bedrifter, kommuner, museer, bibliotek, skoler, foreninger og andre offentlige og private aktører.

På det meste er om lag 200 arrangører er med, fra Kristiansand i sør til Honningsvåg i nord, noe som gir oppmerksomhet og gjennomslag i et land med 4,5 millioner innbyggere.

Festivalen er Norges største arena for allmennrettet forskningskommunikasjon og utmerker seg også i europeisk sammenheng for sin geografiske og faglige bredde.

De første Forskningsdagene fant sted i 1995 på initiativ fra Norges forskningsråd. Festivalens prosjektledelse og sekretariat ligger her og Norges forskningsråd står også selv som vertskap for flere arrangementer.

Banner Forskningsdagene 2017
Sist endret: .