Portrett Kamila Shamsie (foto: Litteraturfestivalen)

Årets Bjørnsonforeleser 1. juni 2017 er den pakistansk-britiske forfatteren Kamila Shamsie (foto: Litteraturfestivalen)

Den pakistansk-britiske forfatteren Kamila Shamsie er årets Bjørnsonforeleser under Litteraturfestivalen på Lillehammer 1. juni.

Tittel på hennes forelesning er "You couldn’t make this up". Shamsie introduseres av Laila Bokhari.

Er romanen i dag irrelevant

Hvilken rolle kan forestillingsevnen spille i en verden hvor frasen «you couldn’t make this up» oftere og oftere er blitt et utrykk for folks fortvilelse? Er romanen i dag irrelevant, utdatert, eller i beste fall en virkelighetsflukt? Og, på den andre siden: Hvilket ansvar påtar forfattere seg når de velger å tie, akseptere, eller unngå å ta stilling til dette?

Om Kamil Shamsie

Kamila Shamsie er en av de viktigste forfatterne i sin generasjon. Da hun debuterte på slutten av 90-tallet, var hun en del av bølgen med nye forfattere som hadde en bakgrunn fra både Sør-Asia og Storbritannia. Hun kommer fra Pakistan, studerte i USA, men endte med å bosette seg i London.

I Norge ble Kamila Shamsie for alvor kjent med oversettelsen av romanen "Brente skygger". Siden 1998 har det utkommet seks romaner, som alle har blitt belønnet med internasjonale priser.

I 2013 kom hun med på det toneangivende litteraturmagasinet Grantas liste over de 20 viktigste unge britiske forfatterne.

Shamsie er en forfatter med stort samfunnsengasjement, som skaper forventninger til årets Bjørnsonforelesning.

Om Laila Bokhari

Portrett Laila Bokhari (foto: Litteraturfestivalen)

Kamila Shamsie introduseres av Lillehammers egen Laila Bokhari (foto: Litteraturfestivalen)

Laila Bokhari er statsviter og forfatter, oppvokst på Lillehammer. Hun har bakgrunn som terrorforsker og diplomat og har jobbet på FFI, NUPI, UD, FN og satt som medlem av 22.juli-kommisjonen.

Hun har utgitt boken "Hellig Vrede. Min reise gjennom Pakistan" og kom nylig ut med boken "Arven fra Far. Fillerya som ble en stor skole".

Bjørnsonforelesningen er et samarbeid melolom PEN International, ICORN, Nansenskolen, Lillehammer museum og Høgskolen i Innlandet.

Bjørnsonsamtalen på Nansenskolen

Etter Bjørnsonforelesningen forflytter vi oss til Nansenskolen hvor Kamila Shamsie vil samtale med Laila Bokhari rundt temaene litteratur, politikk, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Om Litteraturfestivalen på Lillehammer

Norsk Litteraturfestival er Nordens største litteraturfestival, med et variert program for lesere i alle aldre. I 2017 arrangeres festivalen fra 30. mai til 4. juni.

I slutten av mai fylles Lillehammers gater av forfattere og litteratur. Festivalen rommer forfattermøter, opplesninger, debatter, foredrag, prisutdelinger, forestillinger, utstillinger, seminarer, quiz og andre festligheter.

Norsk Litteraturfestival har arrangementer for barnehagebarn, skoleelever og voksne lesere med ulike preferanser og henvender seg til et bredt publikum.

Festivalen er også Norges største bransjetreff for forfattere, oversettere, kritikere, forleggere og bibliotekarer.

Les mer om Litteraturfestivalen på Lillehammer

Sist endret: .