Stillbilder fra film

Studenter ved Den norske filmskolen søker en markedsførings- og PR-ansvarlig til sin avgangsfilm.

Vedkommende bør ha interesse for film, salg av film og være kreativ når det kommer til å spre filmprosjekter.

Vedkommende vil ha ansvar for å lage markedskampanje for avgangsfilmen det gjelder, og jobbe med crowd funding og presse.

Interesserte bes henvende seg på e-post til renee@punktfilm.no eller på tlf. 416 29 352.

Oppstart er 26. oktober 2017 
Opptak er i januar/februar 2018
Ferdig film ca medio juni 2018

Premiere på Haugesund internasjonale filmfestival
Sendes på NRK TV
Andre visninger er SVT, samt nasjonale - og internasjonale filmfestivaler

Sist endret: .