Ane og Tonje

Ane Theresia Bast og Tonje Leidland studerer Master i innovasjon på HINN i Lillehammer.

Ane Theresia Bast og Tonje Leidland på Master i innovasjon har fått hvert sitt stipend fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å skrive oppgave innen tjenestedesign.

- Det var i august vi fikk vite gjennom skolen at Difi skulle dele ut stipend til studenter som ønsket å skrive masteroppgave om offentlig sektor og prosjekter som er med i stimuleringsordningen, forteller de to studentene.

Sendte inn prosjektbeskrivelse

Stimuleringsordningen jobber med innovasjon og tjenestedesign i staten, og har som mål å øke bruken av tjenestedesign og innovative metoder i forvaltningen.

I denne prøveordningen samarbeider Difi med DogA for å tilby relevant kompetanse, støtte og midler til en brukersentrert og innovativ tjenesteutvikling.

- Da vi hørte om dette, grep vi muligheten og sendte Difi en prosjektbeskrivelse om oppgavens tema med skisse av problemstilling og metode. Prosjektbeskrivelsen ble utformet med bistand og godkjenning fra veileder Marit Engen. Etter noen uker fikk vi beskjed om at søknaden var innvilget og at vi fikk skrive for Difi, sier Ane og Tonje.

Skal utforske spredningen av metoden tjenestedesign og innovasjonstypen tjenesteinnovasjon

- Vi har valgt å skrive om et av prosjektene ”Søknadsprosessen i familieinnvandringssaker” hvor Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet og Utenriksdepartementet er involverte aktører. Vi ønsker å utforske spredningen av metoden tjenestedesign og innovasjonstypen tjenesteinnovasjon, som svært aktuelle måter å innovere i offentlige virksomheter i dag. Men vi en enda i en startfase der problemstillingen og metodedesignet skal utvikles videre, fortsetter studentene.

Vi ser frem til videre samarbeid med Difi,  aktørene og veileder, og gleder oss til et spennende kommende halvår!

Stipendet på kr. 10 000,- hver kommer de to til å bruke på reiser til og fra Oslo, nye bøker og andre ressurser. I tillegg kommer de til å se etter relevante konferanser som kan være med på å belyse problemstillingen de skal jobbe med.

- Utenom det, kommer det en tid etter endt master hvor kanskje en liten feiring er på sin plass! forteller de to stipendiatmottakerne.

Vi gratulerer Ane og Tonje med stipend, og oppfordrer flere til å søke på tilgjengelige midler der ute!

Sist endret: .