Bilde av skriveblokk, penn, briller, eple og bøker

Eksamenstiden nærmer seg og det gjelder å være best mulig forberedt. Vet du for eksempel hva du skal ha med på eksamensdagen? 

1. Oppmelding til eksamen

Oppmelding til eksamen skjer automatisk i Studentweb når du kontrollerer utdanningsplanen din. På Studentweb står det hvilke emner du er oppmeldt til eksamen i.

Hvis du skal ta kontinuasjonseksamen, ta ordinær eksamen på nytt eller ta eksamen i emner utenfor utdanningsplanen, må du melde deg opp i Studentweb.

Les mer om oppmeldingsfrister her. 

Merk at for å være kvalifisert til å avlegge eksamen må alle obligatoriske arbeidskrav være gjennomførte og godkjente i forkant av eksamensdagen.

2. Tid og sted for skriftlig eksamen

Oversikt over eksamensdatoer, rom og individuelt tidspunkt for muntlig eksamen finner du som hovedregel i Studentweb, under aktive emner. Dette gjelder kun for emner du er vurderingsmeldt til.  

3. Dette må du ha med på eksamensdagen

Du må ha med gyldig studentkort eller legitimasjon til eksamen (bankkort, førerkort eller pass). 

Tillatte hjelpemidler er angitt i eksamensoppgaven og emnebeskrivelsen. Det er ditt eget ansvar å sørge for å medbringe tillatte hjelpemidler til eksamen.

Ved digital eksamen må du ta med egen datamaskin. Husk lader! Les mer om digital eksamen og nødvendige forberedelser her.

Husk ellers å ha med skrivesaker, mat og drikke.

Merk at det ikke er tillatt med noen type armbåndsur på eksamen. 

4. Kan du ikke møte på eksamen?

Dersom du er for syk til å gjennomføre en eksamen må du levere en gyldig legeattest til eksamenskontoret innen 3 virkedager.

Som gyldig fravær ved eksamen regnes sykdom eller sterke velferdsgrunner. Disse forholdene skal kunne dokumenteres. Dokumentasjon fra sakkyndig instans skal leveres til høgskolen så raskt som mulig, og senest innen 3 virkedager etter eksamen.

5. Ønsker du ikke å ta en eksamen du er meldt opp til?

Avmelding gjøres i Studentweb. Frist for avmelding er 14 dager før eksamensdato.

Det regnes som ett eksamensforsøk dersom du unnlater å melde deg av innen avmeldingsfrist, dersom du ikke møter til eksamen og heller ikke leverer gyldig legeattest innen 3 virkedager. Det samme gjelder dersom du trekker deg under eksamensavviklingen eller leverer blank besvarelse.

Flere detaljer finner du i dokumentet under:

Les også:  

Studentbloggen: Andrea har blogget om eksamensforberedelser

Sensorenes egne tips før eksamen

 

Sist endret: .