Language: NOR | ENG

EU-støtte til prosjekt om fleksibel læring for flyktninger og immigranter

Klasserom med unge menn og Welcome refugees på tavla

Prosjektet har som mål å styrke integrering og å redusere utdanningsgapet for flyktninger og immigranter ved å tilby fleksible og skreddersydde kurs i temaer som arbeidsliv, helse, velferd, utdanning og lovverk (foto: Colourbox)

Senter for livslang læring (SELL) har fått støtte fra EU til et forsknings - og utviklingsprosjekt som skal bidra til å styrke integrering og å redusere utdanningsgapet for flyktninger og immigranter.

Støtten kommer fra Erasmus plus-programmet og skal gå til prosjektet "Reducing the Educational Gap for migrants and refugees in EU countries with highly relevant e-learning resources offering strong social belonging" (ReGap). 

Prosjektet har som mål å styrke integrering  og å redusere utdanningsgapet ved å tilby fleksible og skreddersydde kurs i temaer som arbeidsliv, helse, velferd, utdanning og lovverk.

Utstrakt bruk av visuelle medier

Den pedagogiske tilnærmingen i kursene bygger på nyere forskning og vektlegger kulturell tilpasning, kjønn/likestilling og sosial tilhørighet.

Det vil videre være utstrakt bruk av visuelle medier og særlig "digital storytelling" for å  kompensere for dårlige språkkunnskaper.

Hvert kurs består av en generisk (universell) del og en del som er tilpasset spesielle forhold (lovverk, praksis etc.) i vertskapslandet.  

Kursene kan tas enten som rene nettkurs eller inngå i ulike introduksjonsprogram for flyktninger og immigranter, og vil bli prøvd ut i Italia, Portugal, Makedonia og Norge. 

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom fire land: Lumsa universitetet i Roma, Universitetet i Porto, Community Development Institute i Tetovo og Høgskolen i Innlandet som er koordinator. Partnerne har tidligere samarbeidet i andre EU-prosjekt, og bygger videre på erfaringene fra disse. Les mer om dette på advenus.net.

I ekspertvurderingen fra Erasmus+ oppnådde søknaden hele 90 av 100 poeng, og prosjektet beskrives som "a very exciting project and can be of great importance in Europe today. The proposal is carefully planned and the methodology meticulously described. The proposal shows that all phases of the project have been properly designed."

Prosjektet starter 1. september 2017, og går over to år.

Partnerne samarbeider med både nasjonale og regionale aktører i de respektive partnerlandene, og er svært interessert i å komme i kontakt både med organisasjoner og enkeltpersoner som er engasjert i flyktningarbeid og migrasjon.

Kontakt Senter for livslang læring ved  koordinator Brit Svoen for mer informasjon eller hvis du ønsker å være samarbeidspartner i prosjektet.