Student med penn (Colourbox)

Kontinuasjonseksamen på Lillehammer i høstsemesteret (28. august – 15. september) vil bli arrangert i Industrigata 17 og på Montenegro.

Romplassering til eksamen er synlig i Studentweb seinest to dager før eksamen. Husk at du som student selv er ansvarlig for å møte opp i riktig lokale.

Husk studiebevis

Vi minner også om at studenter må ha med studentbevis eller gyldig legitimasjon til eksamen. Studenter som ikke kan legitimere seg, får dessverre ikke delta på eksamen.

Vi oppfordrer alle til å kjøre kollektivt da det er begrenset med parkeringsplasser ved alle eksamenssteder.

Møt opp i god tid.

Lykke til med eksamen :)

Sist endret: .