Language: NOR | ENG

Disputerer på jenter som blogger

Hender på tastatur

Det å fremstå på en akkurat riktig måte i bloggen er en vanskelig balansegang for de unge bloggerne, ifølge Dmitrow-Devold.

Stipendiat Karolina Dmitrow-Devold disputerer for sin doktorgrad på Lillehammer 13. oktober 2017 om norske jenters erfaringer med deltakelse i det største bloggsamfunnet.

Tittel på avhandlingen er "Norwegian Girls in Mainstream Blogging. Performed Blogging Selves, Experienced Digital Competences, Gendered Discourses".

Påvirkes av normer for bloggpraksis

Blogging har de siste årene etablert seg som en viktig del av norske jenters digitale mediekultur, og Dmitrow-Devolds avhandling er den første dyptgående undersøkelsen som anerkjenner, dokumenterer og teoretiserer jenters erfaringer med deltakelse i det vanligste bloggsamfunnet i Norge.

Bloggende jenter er refleksive og strategiske i måtene de velger å fremstille seg på i blogger. Samtidig påvirkes deres deltakelse av samspillet med bloggpublikumet og av normer som dominerer i bloggsamfunnet de deltar i: konkurranse om antall lesere og posisjoner på topplister, perfekt femininitet og kommersialisering.

Å tilpasse seg normene oppleves som veien til å bli en suksessrik blogger.

Velger ulike strategier for å fremstille seg selv

Bloggende jenter bruker likevel ulike strategier i fremstillingen av seg selv, og disse forandrer seg gjerne over tid i samsvar med deres egne mål.

Noen strategier har som formål å tilpasse seg normative uttrykk, mens andre å motsette seg dem.

Også det å utvide sin leserkrets prioriteres i forskjellig grad over tid.

Bloggende jenter tar i bruk sosiale mediers potensiale for aktivt å skape sitt eget identitetsuttrykk og regulere egen bloggdeltakelse.

Forholder seg til motstridende normer

Samtidig opplever jenter at de må forholde seg til rigide, ofte motstridende normer. Det å fremstå på en akkurat riktig måte i bloggen er en vanskelig balansegang: man skal være pen, men ikke fiksert på utseendet, positiv, men ikke falsk eller perfekt, engasjert og villig til å uttrykke meninger og følelser, men samtidig ikke ekshibisjonistisk.

Avhandlingen gir innsikt i noen prosesser og dilemmaer som jenter erfarer når de deltar i dagens mainstreame digitalkultur preget av fokus på kropp og konsum, kjendiskultur og kontinuerlig selvdokumentering på nettet som bedømmes av publikum.

Gjennom analysene bidrar avhandlingen til teoretiseringen av identitet og digital kompetanse i kontekst av deltakelse i nettbaserte mediepraksiser.

Veiledere

Hovedveileder har vært professor Pär Nygren fra HINN

Medveiledere har vært førsteamanuensis Hilde G. Corneliussen fra Vestlandsforskning og emerita Janneke van der Ros fra HINN                                     

Hva er en doktorgrad?

En doktorgrad er betegnelsen på den høyeste akademiske grad man kan oppnå.

En disputas er et åpent arrangement der en kandidat (doktorand) forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling overfor kritiske fagopponenter for å oppnå en doktorgrad

Les mer om forskerutdanninger