Portrett Solveig Horne (foto: Ilja C. Hendel)

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (foto: Ilja C. Hendel)

Torsdag 12. oktober kommer barne- og likestillingsminister Solveig Horne til Høgskolen i Innlandet på Lillehammer for bl.a. å snakke om statsbudsjettet 2018. 

Barne- og likestillingsministeren har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Høgskolen skal presentere de barnvernfaglige grunn- og viderutdanningene som vi tilbyr.

Besøket vil finne sted i Drotten ved kantina kl. 1100 - 1200.

Alle er velkommen!

Sist endret: .