Anders Liberg

Anders Liberg viser frem en av de avanserte dukkene som kan brukes i simulering av akutt sykdom for å trene studenter og annet helsepersonell. Fagmiljøet og utstyret ved Campus Elverum vil bli brukt i akuttmedisinkurset for legevaktspersonell som høgskolen er akkreditert til å tilby. 

Høgskolen i Innlandet er akkreditert av Helsedirektoratet til å trene legevaktspersonell i akuttmedisin. 

Om lag 5 000 leger, sykepleiere og helsesekretærer ved kommunale legevakter rundt om i landet skal de to neste årene igjennom et obligatorisk akuttmedisinkurs. Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Innlandet har fått godkjenning fra Helsedirektoratet til å kunne tilby slik opplæring i vår region.

Bakgrunnen er den nye Akuttmedisinforskriften som stiller krav til at personell som yter akuttmedisinske tjenester får nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver, og trening i samhandling, kommunikasjon og samarbeid i hele den akuttmedisinske kjeden. 

Må sitte i ryggmargen

-Kurset på 15 timer går over to dager der hoveddelen er praktisk trening på prosedyrer og caser der tverrfaglighet og lokal tilpasning er viktige elementer, forklarer prosjektleder Anders Liberg.

-Poenget er å trene på de tidskritiske og livreddende prosedyrene som gjelder i akutte situasjoner, slik at det sitter i ryggmargen hos helsepersonellet, sier Liberg, som selv har bakgrunn fra ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet. 

Gode fasiliteter

Liberg sitt daglige domene er øvingsavdelingen for sykepleie på Campus Elverum, og utstyret og fasilitetene der vil bli benyttet i kursgjennomføringen.

-Vi vil ta utgangspunkt i fagmiljøet ved avdelingen vår og supplere med instruktører fra ambulansetjenesten, en lokal legevakt og en allmennlege fra distriktet. I tillegg vil vi ha på plass en barnelege som kan bidra med prosedyrer for akuttmedisin på barn og nyfødte, for det er noe helsepersonell kvier seg for, forklarer Liberg.

-Øvingsavdelingen på Campus Elverum er en ideell arena for denne typen opplæring og trening. Her har vi utstyr til å simulere mange akutte helsesituasjoner, blant annet dukker som kan styres, gis ulike symptomer i akuttforløpet, som kommuniserer med helsepersonellet, og som tåler røff akuttbehandling, sier Liberg videre.

Anerkjennelse av fagmiljø

Høgskolen i Innlandet har i utgangspunktet inngått en toårig avtale med Helsedirektoratet om å holde akuttmedisinkurs, med opsjon på forlengelse. Deltakerne vil i hovedsak rekrutteres fra Hedmark, men er åpne for deltakelse fra hele landet.

-Det blir stor pågang på kursene i 2018 og 2019 siden alt personell ved legevaktene i landet pålegges å ta kurset. Vi tar sikte på å arrangere fire kurs i året, med plass til 24-25 deltakere på hvert kurs. Det er også krav om at legevaktsleger skal ta regelmessige oppfriskningskurs deretter, sier Liberg.

-Akkrediteringen fra Helsedirektoratet er en fin anerkjennelse av fagmiljøet ved avdelingen og fasilitetene vi kan stille til rådighet. Vi tror også vi vil kunne overføre mye nyttig kunnskap til våre egne ansatte og studenter fra disse kursene.

Kursene koster kr 5 000,- pr deltaker, og det er Helsedirektoratet som betaler for kursdeltakerne etter søknad fra kommunene.

 

Sist endret: .