Akademisk skriving

Høgskolebiblioteket på Hamar, Rena og i Elverum holder basiskurs i akademisk skriving for alle interesserte

Skal du igang med skriving, er usikker på hvordan du skal tolke oppgaver, ikke helt vet hvordan du skal argumentere godt nok, eller rett og slett bare vil ha noen gode skrivetips? Høgskolebiblioteket holder basiskurs i akademisk skriving våren 2018. Kurset går ikke inn på referanseteknikk eller bruk av referansestiler, med unntak av kursene på Hamar som har med noe om referanseteknikk.

Følg med på nettsider og facebook for flere kursdatoer. HUSK å sjekke hvilket sted du melder deg på. 

Kursdator:

  • Tirsdag 30. januar, Elverum, Terningen Arena, Auditorium 2 (kl 15.30-17.15)
  • Onsdag 31. januar, Rena, M102 (kl 09.30-11.30)
  • Mandag 19. februar, Rena, M102 (kl 09.30-11.30)
  • Torsdag 1. mars, Elverum, Terningen Arena, Auditorium 2 (kl 15.30-17.15)
  • Fredag 9. mars, Rena, M102 (kl 10.00-12.00)
  • Mandag 12. mars, Hamar, rom B242 (kl 13.00-15.00)
  • Onsdag 4. april, Hamar, rom B246 (kl 12.15-14.15)
  • Torsdag 12. april, Rena, M102 (kl 10.00-12.00)

Registrer deg via vårt påmeldingsskjema

Alle er velkommen til å delta! 

Sist endret: .