Åpen dag

Vi gjentar suksessen fra tidligere år, og inviterer elever og rådgivere ved videregående skoler til Åpen dag og Rådgiversamling på Lillehammer onsdag 1. november og Elverum onsdag 8. november.

Åpen dag gir et godt innblikk i det brede studietilbudet vi har ved Høgskolen i Innlandet, og forhåpentligvis motivasjon til å ta høyere utdanning.

Nytt i år er at vi tilbyr to helt like Åpne dager ved to av våre studiesteder. Det vil være akkurat de samme studiene som blir presentert på begge studiestedene.

Parallelt med Åpen dag inviterer vi deg som rådgiver i den videregående skolen til et eget seminar med foredrag, diskusjoner og erfaringsutveksling. 

Praktisk informasjon

Tid og sted:

Studiested Lillehammer onsdag 1. november kl. 0940-1400 
Studiested Elverum Onsdag 8. november kl. 0940-1400

Program Lillehammer og Elverum:

0940-0955 Ankomst elever, lærer og rådgivere
1000-1020 Åpning og inndeling av grupper
1030-1050 Besøke post
1100-1120 Besøke post
1130-1150 Besøke post
1200-1220 Lunsj
1230-1250 Besøke post
1300-1320 Besøke post
1330-1350 Besøke post
1400 Hjemreise

Elevene blir delt inn i seks grupper, og skal innom seks ulike poster, med ulike utdanningsvalg på hver post. Dere rekker kun en utdanning per post, og må selv velge hvilken dere vil se nærmere på. Vi serverer gratis lunsj.

Transport:
INN og NTNU betaler for busser til elevene. Skolene må selv bestille buss og sende faktura til oss. På grunn av begrensede muligheter for parkering, har vi ikke mulighet til bussparkering eller å ta i mot elever i personbiler.

1. november Lillehammer

     

8. november Elverum

Post Fagområder       Post Fagområder
             
Post 1 Økonomi, ledelse og innovasjon       Post 1 Juss
  Sosialfag         Animasjon og spill
             
  Animasjon og spill         Økonomi, ledelse og innovasjon
Post 2 Opptakskontoret       Post 2 Pedagokikk
  Idrett         TV-fag
             
  Lektor         Helsefag
Post 3 Barnehage       Post 3 Psykologi
  Psykologi         Internasjonalestudier
             
  Musikk         Musikk
Post 4 Juss       Post 4 Reiseliv og kulturprosjektledelse
  Økologi og landbruk         sosialfag
             
  Internasjonalestudier         Opptakskontoret
Post 5 Reiseliv og kulturprosjektledelse       Post 5 Barnehage
  Pedagogikk         Lektor
             
  Helsefag         Idrett
Post 6 Lærer       Post 6 Økologi og landbruk
  TV-fag         Lærer
             
Sist endret: .