Language: NOR | ENG

15 millioner til norsk-indisk prosjekt om antibiotikaresistens

15 millioner til norsk-indisk prosjekt om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens skaper økende bekymring i Verdens helseorganisasjon. Et nytt forskningsprosjekt skal utvikle diagnoseverktøy for å redusere overforbruk av antibiotika. 

Førsteamanuensis Rafi Ahmad ved Høgskolen i Innlandet får 8 millioner fra Forskningsrådets "BEDRE HELSE-program" til prosjekt om antibiotikaresistens. 

Prosjektet bærer tittelen "AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance" og er et samarbeidsprosjekt mellom aktører i Norge og India. Prosjektet har en totalramme på 15 millioner kroner, der 8 av dem skal forvaltes av Rafi Ahmad og bioteknologimiljøet i HINN. 

Rafi_Ahmad

Førsteamanuensis Rafi Ahmad ved Høgskolen i Innlandet

Verdens helseorganisasjon (WHO) karakteriserer fremveksten og spredningen av antibiotikaresistente bakterier som et globalt helseproblem. Situasjonen er på sitt mest alvorlige i mer fattige land der forbruket av antibiotika er høyt og lite regulert.

En forklaring er at man mangler verktøy for raskt å kunne avgjøre hvilket patogen som er ute og skaper problemene. I stedet for å kunne målrette innsatsen direkte mot synderen, blir løsningen heller å skyte løs med bredspektret antibiotika. Dermed øker faren for å skape resistente mikrober og bakterier. 

Målet med prosjektet som Ahmad har fått støtte til er derfor å utvikle et verktøy for real-time diagnostisering av patogener, noe som vil være raskere, billigere og mer nøyaktig. Dette er viktig for å redusere bruken av antibiotika og dermed redusere forekomsten av antibiotikaresistens.

Høgskolen i Innlandet er sekretariat for prosjektet og øvrige norske deltakere er Ullevål sykehus OUS, Folkehelseinstituttet, Rikshospitalet OUS, Universitetssykehuset Nord-Norge, Universitetet i Tromsø og Norwegian Sequencing Centre.

Fra India deltar Indian Council of Medical Research, All India Institute of Medical Sciences og Indian Institute of Technology. 

Prosjektet inngår i Forskningsrådets BEDRE HELSE-program

Åpent temamøte

Tematikken i Ahmads prosjekt er også gjenstand for et arrangement i regi av Forskningsdagene mandag 25. september på Campus Hamar. 

Les mer om prosjektet: