14 dagers lånetid på pensum

Lånetiden på bibliotekenes utlånseksemplar av pensum vil fra 2018 være 14 dager.

Det er stor etterspørsel etter pensumbøker og kortere lånetid vil gi bedre tilgjengelighet.

For studenter og ansatte i Lillehammer vil det bety samme lånetid som tidligere.

Søketips: Hvordan avgrense på pensumbøker ved søk i Oria?

Du ønsker pensumboka innen legemiddelhåndtering, men husker verken tittel eller forfatter på boka.

Bruk «Avansert søk i oria» og avgrens søket til "Avdeling-samling".

Skriv inn søkeordet ditt og avgrens på Avdeling-samling i avansert søk i oria

Er ditt studiested Rena? Da skriver du INNRenapensum.

Sist endret: .